×
 

Förändring i AcadeMedias koncernledning

Mot bakgrund av AcadeMedias betydande tillväxt både i Sverige och internationellt de senaste åren annonseras härmed flera förändringar i koncernledningen.

Karl Sandlund tillträder som COO på AcadeMedia

Karl Sandlund tillträder en nyinrättad roll som COO, chef för den operativa verksamheten, inom AcadeMedia. Som ett led i att förstärka och utveckla ledningsfunktionen inrättas en ny roll som chef för AcadeMedias operativa verksamhet.

Karl Sandlund arbetar idag som Chief Commercial Officer på SAS. Han har arbetat på SAS sedan 2004 i en rad olika ledande befattningar och har suttit i SAS koncernledning sedan 2014. Karl Sandlund är civilingenjör i Industriell ekonomi från Tekniska Högskolan vid Linköpings Universitet.

Karl Sandlund kommer att tillträda sin befattning senast den 4 oktober.

Lotta Krus tillträder som chef för grundskolesegmentet

Lotta Krus började inom AcadeMedias verksamheter 2001, då som lärare på Vittra. Hon är idag utbildningsdirektör för AcadeMedias kreativa gymnasieområde, med verksamheterna LBS Kreativa Gymnasiet, Rytmus, Internationella Hotell- och restaurangskolan, Designgymnasiet och Hagströmska gymnasiet i Falun. Lotta Krus har en grundskollärarutbildning från Göteborgs Universitet. Som chef för grundskolesegmentet och dess 116 enheter (grundskolor och integrerade förskolor) kommer hon att ingå i AcadeMedias koncernledning.

Lotta Krus kommer att tillträda sin befattning den 1 juni och efterträder Jens Eriksson som slutar den 30 maj. Som tidigare kommunicerats lämnar Jens Eriksson för ett nytt uppdrag utanför AcadeMedia.

Jimmy Kjellström tillträder som administrativ direktör och tf chef för gymnasiesegmentet

Jimmy Kjellström tillträder en nyinrättad roll som administrativ direktör inom AcadeMedia och kommer att ingå i koncernledningen. Inom detta ansvarsområde kommer ett antal av AcadeMedias gemensamma processer att ligga.

Jimmy Kjellström utses också till tf chef för gymnasiesegmentet. Jimmy Kjellström har arbetat inom AcadeMedias verksamheter sedan 2000 och började som lärare. Han är idag är vice segmentschef för grund- och gymnasiesegmenten. Jimmy Kjellström är från början systemutvecklare.

Jimmy Kjellström tillträder sina befattningar den 1 juni och efterträder Jens Eriksson som slutar den 30 maj.

Veronica Rörsgård tillträder som chef för förskolesegmentet

Veronica Rörsgård som idag är chef för den svenska förskoleverksamheten och befintlig medlem i koncernledningen tillträder som segmentschef för förskolesegmentet. I segmentet ingår AcadeMedias närmare 290 förskolor i Norge, Tyskland, Nederländerna och Sverige. I samband med att denna förändring kommer landschefen i Norge, Marit Lambrechts, att lämna koncernledningen. Marit Lambrechts kommer att fortsätta att leda den norska verksamheten.

Veronica Rörsgård tillträder sina befattningar den 1 juli och efterträder Marcus Strömberg som varit tf segmentschef.

AcadeMedias koncernledning kommer efter förändringarna att se ut som följer:
Marcus Strömberg – VD
Katarina Wilson – CFO
Karl Sandlund – COO (tillträder senast 4 oktober)
Christer Hammar – chef vuxenutbildningssegmentet
Lotta Krus – chef grundskolesegmentet (tillträder 1 juni)
Veronica Rörsgård – chef förskolesegmentet (tillträder 1 juli)
Kristofer Hammar – affärsutvecklingsdirektör
Jimmy Kjellström – administrativ direktör (tillträder 1 juni)
Paula Hammerskog – kommunikationsdirektör
Lisa Oldmark – HR-direktör
Vakans (tf. Jimmy Kjellström) – chef gymnasiesegmentet

För mer information, kontakta:

Hanna Clausén, IR ansvarig
Telefon: +46 8 794 42 62
E-post: hanna.clausen@academedia.se

Om AcadeMedia

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 18 100 medarbetare på våra drygt 680 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 188 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge, Tyskland och Nederländerna. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på academedia.se