×
 

Fler elever på Praktiskas yrkesutbildningar 

Intresset för Praktiska Gymnasiets yrkesutbildningar ökar och antalet elever i årskurs 1 på de 36 skolorna är cirka 15 procent fler än föregående år. Samtidigt väljer allt fler elever att fullfölja sin utbildning – avhoppen i årskurs 2 och 3 minskar vilket betyder att skolorna har fler elever i alla årskurser.

Bild: Praktiska Gymnasiet i Norrköping är en av skolorna som både har nya lokaler och fler elever

-Det är väldigt roligt att fler elever väljer och trivs på våra yrkesutbildningar. Det här är utbildningar som är oerhört viktiga för Sverige och därmed är det också viktigt att de uppfattas som attraktiva bland ungdomar, säger Susanne Christenson, utbildningsdirektör på Praktiska Gymnasiet.  

-Jag tror att allt fler börjar få upp ögonen för att en yrkesutbildning många gånger är ett klokt val. Med en yrkesexamen är du väldigt attraktiv på arbetsmarknaden, säger hon. 

AcadeMedia investerar stort i yrkesutbildning 

De senaste åren har AcadeMedia gjort stora investeringar i utbildningsmiljöerna på många yrkesgymnasier och Susanne Christenson är övertygad om att det är en av förklaringarna till att antalet elever ökar. 

-Den fysiska miljön är givetvis viktig, inte minst eftersom utbildningens kvalitet höjs om den bedrivs i fina lektionssalar och moderna verkstäder. Det leder även till ökad trivsel hos både elever och lärare och i förlängningen till att fler elever söker sig till skolorna, säger hon. 

“Vill ta ett stort ansvar” 

Praktiska Gymnasiet har bland annat utbildningar inom el- och energi, fordon, VVS, vård- och omsorg, restaurang och industriteknik. Samtliga är branscher där det råder brist på arbetskraft. Därför är satsningarna på yrkesgymnasierna viktiga. 

-Näringslivet har länge larmat om att bristen på yrkesutbildade riskerar att skapa stora problem inom många branscher. Redan idag har många företag svårt att rekrytera rätt kompetens. Som landets största yrkesutbildare vill vi ta ett stort ansvar för att fler elever väljer yrkesprogram och att den utbildning de får håller hög kvalitet, säger Susanne Christenson. 

Hon ser ljust på framtiden för landets yrkesutbildningar. 

-Jag är väldigt glad över den positiva trend vi ser hos oss och jag hoppas att den även går att se i riket som helhet. Det finns ett stort engagemang för yrkesutbildningar, inom politiken, i näringslivet och hos oss som utbildar. Tillsammans tror jag att vi kan öka attraktiviteten ytterligare och få ännu fler unga att välja yrkesutbildningar i framtiden, säger hon.

Fakta om Praktiska Gymnasiet 

Praktiska Gymnasiet består av totalt 36 yrkesinriktade gymnasieskolor, från Luleå i norr till Ystad i söder. Skolorna erbjuder tillsammans 13 olika program, cirka 40 inriktningar och mer än 100 yrkesutgångar där man varvar teori med praktik i form av APL, lärlingsplatser och lärlingsanställningar i nära samarbete med näringslivet. Praktiska Gymnasiet är en del av AcadeMedia. 

 

Du kanske också är intresserad av