×
 

Familjen i Kevin-fallet besöker Drottning Blanka i Kristianstad

Måndag 26 september föreläste Robin Dahlén, en av de utpekade bröderna i det omtalade Kevin-fallet, tillsammans med delar av sin familj för eleverna på samhällsprogrammet på Drottning Blankas gymnasieskola i Kristianstad.

– Vi har fått äran att bjuda in Robin Dahlén, hans pappa Weine Dahlén och styvmamma Eva Dahlén, till en föreläsning där de berättar sin unika historia, säger Sophie Zail, initiativtagare och förstelärare i psykologi, kriminologi och rättspsykologi på Drottning Blanka Kristianstad.

Robin Dahlén sitter med sina föräldrar Weine och Eva framför klassen. Det blev en intressant men också känslosam dag för eleverna på skolan. Fotograf: Andreas Pettersson

Unikt fall en del av elevernas kurs i rättspsykologi

Kevin-fallet från 1998 är känt som en av Sveriges största rättsskandaler, där en 4-årig pojke hittades död utanför Arvika. Kort därefter blev två bröder, fem och sju år gamla, utpekade som skyldiga till mordet. Men vid en granskning, drygt tjugo år senare, avslöjades stora brister i utredningen och att de två bröderna var oskyldiga. Tidigare i år gick svenska staten, genom justitieminister Morgan Johansson, ut med en offentligt ursäkt och familjen beviljades ett skadestånd. 

Kursen i rättspsykologi, som är en del av samhällsprogrammet för Drottning Blankas elever som valt profilen kriminologi, inleds med Kevin-fallet. Eleverna diskuterar bland annat psykologiska, juridiska och kriminologiska aspekter av fallet. Som ett delmoment får de sätta sig in i de psykologiska och allmänmänskliga mekanismer som kan förklara hur utredarna kunde begå så stora misstag. 

– Detta är ett väldigt unikt fall som har engagerat mig eftersom det var barn som drabbades. Hur kunde man begå så stora misstag? Och hur lever man med hemligheten att vara en av de utpekade i så många år, säger Sophie Zail. 

Den 26:e september avslutades momentet med föreläsningen på skolan, där några av de som var direkt inblandade i rättsskandalen fick berätta om sina upplevelser för eleverna på skolan.

– Både dokumentärer och poddar om Kevin-fallet har fängslat eleverna. Kursen tar upp rättspsykologiska teorier, och när eleverna får sätta sig in i ett verkligt fall får de möjlighet att koppla teorier till verkligheten. Att de nu fått träffa flera av familjemedlemmarna har förstås varit oerhört intressant och givande, säger Sophie Zail. 

Intresset för kriminologi ökar bland gymnasieelever

Inom Drottning Blankas skolor märker man att intresset för profilen kriminologi, som ges inom ramen för samhällsprogrammets beteendevetenskapliga inriktning, växer. Många av eleverna uppger också att de vill fortsätta att läsa ämnet på högskolan. 

– Jag tror att våra elever upplever att kriminaliteten både ökar och kommer närmare, därför ökar också deras intresset för kriminologi som ämne. Vi fascineras ofta av det som väcker skräck. Genom att närma sig ämnet så bearbetar man samtidigt sin egen rädsla, säger Sophie Zail. 

Verkliga fall engagerar eleverna

Gymnasieskolans kurs i rättspsykologi flätar samman teori med verkliga fall. Kevin-fallet inleder skolans kurs i rättspsykologi, därefter får eleverna studera de olika fallen Thomas Quick, Palme-mordet och Knutby. 

– I flera av fallen utgick utredarna i allt för hög utsträckning från sin egen magkänsla, där så kallad bekräftelsebias gjorde så att man letade efter den sanning man själv ville ha och bekräftade den. I utredningarna av Kevin-fallet, Palme-mordet och Thomas Quick ledde detta till felaktiga slutsatser som fick förödande konsekvenser, säger Sophie Zail. 

Inom Drottning Blanka vill man att undervisningen ska ta upp relevanta och aktuella frågor som berör och engagerar eleverna. Totalt deltog cirka 60 elever i årskurs tre på Drottning Blankas samhällsprogram i måndagens föreläsning. 

– Att vi ger våra elever möjlighet att möta personer som varit direkt involverade i ett av Sveriges mest uppmärksammade rättsfall gör vår undervisning ännu mer intressant. Vi är tacksamma över att familjen Dahlén ville komma och träffa våra elever, säger Marcus Trieb, rektor på Drottning Blankas gymnasieskola i Kristianstad. 

Från vänster: journalist Ola Gustafsson från podden Tala till punkt, Eva, Weine och Robin Dahlén, Amanda Rosell, också journalist från podden Tala till punkt samt Sophie Zail, förstelärare Drottning Blankas gymnasieskola i Kristianstad. Fotograf: Andreas Pettersson

Föreläsningen på skolan utgör även premiären för familjens föreläsningsturné tillsammans med journalisterna Ola Gustafsson och Amanda Rosell från podden Tala till punkt.

För mer information om föreläsningen om Kevin-fallet, kontakta rektor Marcus Trieb eller Sophie Zail på Drottning Blankas gymnasieskola i Kristianstad.

Mer om Kevin-fallet

Om Drottning Blankas Gymnasieskola

Drottning Blankas Gymnasieskola grundades 1996 och består idag av 27 gymnasieskolor på 24 orter. Alla skolor ligger centralt och präglas av personligt, lokalt och globalt engagemang vilket ska genomsyra såväl medarbetarnas som elevernas arbete och resultat. Skolan i Kristianstad har 740 elever varav cirka 100 har valt profilen kriminologi inom samhällsprogrammet.