×
 

”Få nya perspektiv på NPF och hitta en smula extra tålamod” 

AcadeMedia Academy har tagit fram en ny och efterfrågad . Utbildningen handlar om hur förskolan och skolan kan anpassa sin verksamhet för att möta alla barns och elevers behov. Beppe Singer, producent, författare och lärare är programledare i filmerna.

På bilden: Beppe Singer, fotograf: Stefan Tell

AcadeMedia Academy har över tid fått förfrågningar om att ta fram en utbildningsinsats kring NPF. 

– Det efterfrågas dels konkreta verktyg i undervisningen och dels olika perspektiv på NPF för att öka den samlade kunskapen i våra verksamheter. Därför känns det väldigt fint att nu kunna erbjuda denna insats, inte bara till AcadeMedias förskolor och skolor utan också till alla som är nyfikna på att lära sig mer, säger Frida Gustafsson Wennö, produktionschef på AcadeMedia Academy.

Barnen är beroende av att vuxna har rätt verktyg

För Beppe Singer är skolgången för barn med NPF något som engagerat honom både på ett professionellt och ett personligt plan. Han fick sin egen diagnos sent i livet och hade en tuff skolgång där han stämplades som stökig och hade dåligt självförtroende. 

– Hade jag fått stöd från början hade jag sluppit mycket av den ångest jag haft. Jag vill att alla ungar ska få en trygg skolgång där de får möjlighet att utveckla sin lust till lärande. När jag nu har ett barn med NPF vill jag göra allt jag kan för de här barnen inte ska vara ett undantag, säger Beppe Singer. 

Beppe läste upp sina betyg och blev så småningom lärare, rektor och programledare för bland annat Hjärnkontoret. Idag föreläser han för lärare och elever om en inkluderande skola och lusten att lära.

– Barn med NPF är de som behöver oss vuxna i störst utsträckning. De är otroligt beroende av pedagoger som har koll på vad de gör. Om deras pedagoger inte har de verktyg som krävs kan det gå riktigt illa för barnen, säger Beppe Singer. 

Få en inblick i hur barnens förutsättningar ser ut

I utbildningen leder Beppe samtal med olika experter inom AcadeMedia, så som skolläkare, skolpsykolog, lärare, specialpedagog och rektor. I tre filmer får man ta del av medicinska, organisatoriska och undervisningsnära perspektiv på arbetet med att möta elever med NPF. Insatsen består av tre filmer och tillhörande stödmaterial.

– De här barnen mår ofta dåligt och upplevs som stökiga och problematiska. Men barn som sticker ut gör inte det för att de vill stöka eller störa utan för att de inte har de rätta verktygen och förutsättningarna, säger Beppe Singer. 

Utbildningen är öppen för alla och riktar sig särskilt till pedagogisk personal samt skolledning, men även vårdnadshavare kan finna ett värde i att ta del av innehållet.

–Jag hoppas att utbildningen kan leda till att man får en större inblick i vad som händer i barnet och vilka förutsättningar de har, och att det kan göra att man som pedagog hittar en smula extra tålamod och nya perspektiv, säger Beppe Singer. 

Många kan ha nytta av utbildningen

Beppe tycker själv att han fick med sig nya tankar och tips när utbildningen togs fram. 

– Det är inte lätt att få stöd som förälder och man greppar ständigt efter svar och lösningar. Jag tror att även en del frustrerade föräldrar kan ha nytta av att gå igenom utbildningen. 

Denna artikel tillhör de mest lästa under förra läsåret, den publicerades första gången den 26 april.