×
 

“Ett innovativt arbetssätt handlar både om mindset och struktur”

Det säger Dan Hermanson, rektor för NTI Gymnasiet i Nacka och årets ledare i kategorin innovativ utveckling.
Dan Hermanson

Dan Hermansson startade som lärare i dator- och nätverkskurser inom vuxenutbildning på NTI-Skolan 2003. Redan året efter lämnade han vuxenutbildningen till förmån för gymnasiet och nystartade NTI Gymnasiet Stockholm. Idag är han rektor för NTI Gymnasiet i Nacka som han var med och grundade 2019. 

AcadeMedias jury motiverar utnämningen av Dan med att han överträffat alla förväntningar i sitt arbete med att på innovativa sätt skapa attraktivitet och hållbar utveckling.

Hur har ditt innovativa arbetssätt påverkat skolorna du arbetat på?

– Inom NTI Gymnasiet fokuserade vi tidigt på vad eleverna behöver kunna och vad som efterfrågades av branschen och näringslivet. Vi undersökte också vad som ingick i KTH:s utbildningar för datavetenskap. KTH hade material från Cisco (en ledande tillverkare av nätverksutrustning) och vi bestämde oss för att också ta in deras läromedel. Idag är flera av våra skolor Cisco-akademier, med Cisco-certifierade lärare.  

Under det första verksamhetsåret var Nacka pilotskola för Campus Online, en digital “one-stop-shop” där eleverna bland annat fick tillgång till SchoolSoft, Google Classroom, studieplattformen Cortexio. 

– Den digitala kompetensen som finns hos mina lärare gjorde det smidigt att ställa om undervisningen under pandemin. Dagen efter att alla landets gymnasieskolor gick över till fjärr- och distansundervisning hade vi full närvaro bland våra elever på Google meet. 

Nyfiken personal bidrar till ett innovativt klimat

– Jag försöker säga ja ofta, då får mina medarbetare vara med om kul saker. När mina lärare påpekar att något inte fungerar så kommer de även med förslag på lösning. Då testar vi, prestigelöst, utvärderar och om det funkar fortsätter vi. Man måste även ha modet att skrota det som inte fungerar.

– Det gäller att ha en nyfiken personal, och det har vi. Det bidrar till att skapa ett innovativt klimat på skolan. Att implementera nya rutiner och verktyg har därför gått ganska smärtfritt. Vi har bland annat det digitala verktyget Study-Bee som vi är jättenöjda med och vi kan erbjuda modersmålsundervisning via Linguista. 

Bra och trivsam arbetsmiljö samt möjlighet till utveckling är receptet för att behålla sina lärare, enligt Dan. Eftersom Nacka är en ren teknikskola så finns det ofta spännande projekt för lärarna att engagera sig i. 

– Jag låter mina lärare jobba med intressanta saker - därför stannar de. Några av mina lärare är med i Cortexio-projektet, en studieplattform för digitala läromedel. Det är även bra för våra elever som får chans att testa ett nytt digitalt verktyg under ledning av lärare med full insyn. 

För att fortsätta att vara relevant och innovativ är det enligt Dan viktigt att vara lyhörd för vad som sker i samhället och i branschen. NTI Gymnasiet har utbildningar för rektorer i innovativt tänkande och skolorna samarbetar bland annat med RISE som arrangerar utbildningar i innovationsutveckling. Skolorna har också en gemensam innovationshubb - NTI Inkubator - där lärare har möjlighet att lyfta idéer för klassrummet som sedan kan utvecklas till digitala tjänster. 

Fler tjejer till teknikprogrammet - en jämställdhetsfråga

Antalet tjejer som söker till teknikprogrammet är lågt jämfört med andra högskoleförberedande program på gymnasiet. Att få en jämnare könsfördelning är viktigt ur flera perspektiv, enligt Dan. 

– Vi måste få in fler tjejer på våra teknikinriktade program - det är en jämställdhetsfråga. De höga lönerna finns inom teknikorienterade yrken och teknikföretagen skriker efter fler kvinnor. Också här gäller det att vara innovativ. Utan tjejerna tappar vi lätt genusperspektivet i teknikbranschen. 

Enligt Dan ser det bättre ut på högskolenivå, KTH har lyckats genom att väva in mjuka värden. Det går exempelvis att gå fler tjejer till teknikprogrammet genom att göra design till en inriktning. Det är också viktigt med kvinnliga förebilder bland lärarna. 

– Vi har två kvinnliga lärare från KTH:s CL-program (civilingenjör - lärare) hos oss i Nacka. Att kunna titulera sig ingenjör när man är lärare ger viss status. Dessa lärare blir därför också viktiga förebilder för eleverna på skolan. 

En kultur där det är okej att ifrågasätta

Enligt Dan handlar inte innovation om teknik utan om att förändra sitt sätt att arbeta, inom olika områden. Det handlar om att skapa en kultur som främjar förändring.  

– Varje dag ska man fråga sig - gör vi rätt saker? Jag tänker ofta flera steg framåt och försöker ha ett helikopterperspektiv. Ett innovativt arbetssätt handlar både om mindset och struktur. 

Fakta: om NTI Gymnasiet

Idag finns det totalt 29 NTI Gymnasieskolor runt om i Sverige på orterna Borlänge, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Eskilstuna, Karlstad, Kristianstad, Luleå, Lund, Malmö, Skövde, Stockholm, Sundsvall, Södertälje, Umeå, Uppsala, Västerås och Örebro. Skolorna har som ambition att vara Sveriges ledande gymnasium inom tech, science och IT.

Du kanske också är intresserad av