×
 

”Ett bra team ger en superkrafter”Sara Woxblom hade bara jobbat i fem år som chef inom Pysslingen Förskolor när hon på AcadeMedias Ledarforum utsågs till årets ledare i kategorin team.

– Vi blev så glada att vi vann! Jag visste att vi var nominerade, men vi hade nog inte förväntat oss att vinna, säger hon.

Hon pratar alltid i vi-form, vilket är ett tydligt tecken på hennes inställning till samarbete och teamwork. Genom att alltid bära såväl framgångar som motgångar gemensamt, blir jobbet både roligare och bättre.

– Det gör medarbetarna tryggare, vilket gör att de vågar testa nytt. Misslyckas man står man inte ensam, säger Sara Woxblom.

För att det ska fungera krävs både prestigelöshet och tillit hos medarbetarna. Men hur går det till i praktiken?

– Kontinuerlig feedback, säger hon. Vi måste se varandra och våga vara ärliga med våra svagheter och styrkor.

– Sen tror jag att man måste utgå från att alla vill väl, men att vi behöver olika redskap för att lyckas, tillägger hon.

Det bästa sättet att skapa en sådan kultur är att själv vara en förebild, menar Sara Woxblom. Hon är själv alltid väldigt öppen med sina svagheter för att uppmuntra andra att våga vara det också. En tillåtande attityd är avgörande för att ett team ska fungera.

– Ingen kan ju vara expert på allt. Det är en styrka att kunna be om hjälp!

Därför måste man också komplettera varandra i ett team– både när det gäller kompetens och personlighet.

Men trots gemensamt ansvar, är Sara Woxblom noga med att understryka att det är hon som ledare som har det yttersta ansvaret, och att det krävs en tydlig inriktning och tydliga förväntningar från hennes sida för att arbetet i teamet ska fungera.

– Men det arbetet måste göras tillsammans, och stötas och blötas, så att alla har samma bild av vad som ska uppnås, säger hon.

Struktur och organisation behöver finnas på plats, men för Sara Woxblom är relationsbyggandet den viktigaste ingrediensen i ett väl fungerande team.

– Och det är något man måste man jobba med hela tiden. Man behöver vara intresserad av människor och deras drivkrafter.

Insikten om fördelarna med att arbeta med och i starka team kommer främst från hennes egna erfarenheter och reflektioner, men för att sprida det sättet att jobba i den egna organisationen har hon satsat särskilt på teambildande aktiviteter. För det här sättet att jobba är värt att sprida, enligt Sara Woxblom.

– Har man ett väl fungerande team har man världens roligaste jobb – oavsett vad som ska göras. Det är helt enkelt roligare att jobba tillsammans. Mina bästa dagar är alltid när jag får arbeta nära någon i teamet.

Fotnot: Sara Woxblom har sedan prisutdelningen bytt team från Team 6 i Västerort till Team 3 i Innerstaden.

Sara Woxblom med ledningsteam, Förskoleområde 6 Pysslingen Förskolor vann priset i kategori Team med följande motivering:
Saras team har genom sitt stora engagemang gjort en imponerande resa med hållbara och goda resultat. Teamet har genom inkluderande och målinriktade arbetsmetoder skapat en rörelse där medarbetare i högre grad driver sin egen utveckling och lärande. Detta är ett team som kontinuerligt tar sig an nya utmaningar med entusiasm och lösningsfokus. Under de senaste tre åren har resultaten vad gäller vårdnadshavares och medarbetares trivsel ökat. Deras dedikerade arbete har också ökat måluppfyllelsen på förskolorna.

Priset delades ut på följande kriterier:
• teamet kännetecknas av ett gott samarbete samt en förenande och tillitsfull kultur.
• teamet har utmärkt sig genom goda resultat för lärande, sprungna ur ett tydligt gemensamt utvecklingsarbete,
• varje medarbetare har använt sin unika kompetens på ett sätt som bidragit till helheten och gruppens effektivitet och framgång.
• teamet har tänkt innovativt tillsammans, vilket frigjort kraft och nya möjligheter i organisationen.
• teamet har skapat stolthet på arbetsplatsen och bidrar till att sprida upplevelsen om en attraktiv arbetsplats.

På AcadeMedias Ledarforum delas ledarpriser ut i fem olika kategorier, till pristagare som nominerats av verksamheterna. Syftet med priserna är att lyfta fram ledare som är förebilder både inom AcadeMedia och utbildningssverige i stort.