×
 

Ett år till riksdagsval: “Skolan förtjänar en konstruktiv debatt” 

Idag är det exakt ett år kvar till riksdagsvalet och skolan kommer återigen att vara en av de hetaste frågorna. Att svensk skola behöver bli bättre och mer likvärdig är alla överens om, däremot pågår det högljudda diskussioner om vad som behöver göras.
Porträtt bild på VD Marcus Strömberg

-Det är ett sundhetstecken att det finns en bred vilja att utveckla och förbättra. Jag tror inte att någon är nöjd med dagens situation där många elever går ut grundskolan utan fullständiga betyg och en stor andel hoppar av gymnasiet. Det är uppenbart att det krävs kraftfulla insatser, säger Marcus Strömberg, VD på AcadeMedia. 

Han hoppas att debatten om skolan fram till valet förskonas från en allt för stark polarisering och istället fokuserar på viktiga sakfrågor. 

-Det jag önskar, och som jag tycker att skolan förtjänar, är en seriös diskussion om det som behöver utvecklas. Det är lätt att låsa fast sig i skyttegravar men det leder sällan till konstruktiva lösningar och det är det som behövs nu, säger Marcus Strömberg. 

"Skolvalet behöver utvecklas” 


Sakfrågor att diskutera råder det inte brist på. På systemnivå handlar frågorna i stor utsträckning om det fria skolvalet, skolpengen och skolsegregation. En del menar att dagens system med fritt skolval är en del av problemet eftersom det leder till ökad segregation i kommuner där bara vissa elever väljer skola. 

- AcadeMedia har presenterat flera förslag på vad som kan göras för att utveckla skolvalet. De handlar bland annat om att samordna kösystemet till grundskolan och höja åldersgränsen för när föräldrar kan sätta sina barn i kö. Det finns också många som inte känner till att de kan välja skola. Det behövs mer och tydligare information för att göra det fria skolvalet tillgängligt för alla, säger Marcus Strömberg 

-Ibland målas det upp en bild av att det var bättre förr, när barnen tvingades gå i den skola som låg närmast hemmet, men det upplägget vill nog ingen tillbaka till. Det om något vore att cementera den bostadssegregation vi har i Sverige, säger han. 

Det påpekas då och då att Sverige har ett unikt skolsystem och att det är ett tecken på att vi valt fel väg. Marcus Strömberg tycker att sådana jämförelser blir missvisande. 

-De allra flesta länder har privata alternativ, skillnaden är att de oftast är väldigt dyra. Det är bara familjer med höga inkomster som kan välja dessa skolor. I Sverige har vi valt ett mer inkluderande system där plånbokens storlek inte har någon betydelse. Det tycker jag är betydligt bättre, säger han. 

"Det handlar om förtroende” 

Frågan om privata företag i välfärden har varit på tapeten länge och kommer med all sannolikhet att debatteras flitigt även inför valet nästa höst. Det är ofta finansieringen som hamnar i fokus.

-Jag tror att alla människor vill att våra skattepengar ska gå till bra saker. För oss handlar det om att förvalta ett förtroende och att leverera utbildningar av hög kvalitet. När oseriösa aktörer missbrukar det förtroendet skapar det en misstro mot hela systemet. Man ska dock komma ihåg att det är en stor sektor och att friskolesystemet har utvecklats under 30 år, säger Marcus Strömberg. 

-Alla organisationer som verkar inom det offentliga ska leverera hög kvalitet och tåla granskningar, säger han. 

För AcadeMedia är hög kvalitet en förutsättning för långsiktig ekonomisk stabilitet, menar han. 

-Om vi skulle börja slarva i vårt kvalitetsarbete skulle det snabbt leda till att färre väljer våra skolor och att färre vill jobba hos oss. Men vi ser att det är precis tvärtom, vår attraktivitet ökar och det är naturligtvis ett resultat av att människor tycker att vi gör bra saker. 

400 000 elever i fristående skolor 

Idag går närmare 400 000 barn och elever i fristående förskolor och skolor, 80 000 av dessa har valt AcadeMedias verksamheter. Trots att antalet ökar för varje år pratas det ganska lite om varför så många väljer fristående alternativ.

-Det framställs ibland som att det är skolorna som väljer dessa elever, men det är ju precis tvärtom. Skälen till varför man väljer en viss skola varierar givetvis, men den gemensamma nämnaren är att man tycker att skolan erbjuder en bra utbildning. Ofta i kombination med att den har en specifik inriktning som de kommunala skolorna i staden kanske inte har, säger Marcus Strömberg. 

-Att allt fler väljer fristående skolor visar att vi bidrar till en mångfald som många uppskattar och rätten att få välja skola har blivit en självklarhet för många familjer, säger han. 

”Storleken är en styrka” 

AcadeMedia används ofta som exempel i debatten om friskolor, det har Marcus Strömberg inga problem med.

-Det är naturligt att det blir så eftersom vi är så pass stora och finns i hela landet. Vi ser vår storlek som en styrka, den ger oss förutsättningar som få andra har när det kommer till att satsa på kvalitets- och utvecklingsarbete. Vi kan också erbjuda våra skolor olika typer av stöd som mindre, enskilda skolor nog kan sakna. 

-Sen förstår jag att människor kan reagera på att det blir stora siffror, exempelvis när vi redovisar vår ekonomi, men de måste hela tiden sättas i relation till vår storlek. Att vi är stora innebär också att det vi gör påverkar många människor, det ser jag som väldigt inspirerande. AcadeMedia består av människor som vill göra skillnad och det får man göra hos oss, säger han. 

Du kanske också är intresserad av