×
 

Ett år med AcadeMedia: “Vi har fokus på montessoripedagogiken”

I februari 2021 blev Stockholms Internationella Montessoriskola en del av AcadeMedia. Skolan blev under året en del av en nystartad grupp med sex montessoriskolor och i augusti bytte skolan namn till Montessori Mondial Kungsholmen. Rektor Cecilia Rosenbaum berättar hur det har varit att leda skolan genom förändringarna och hur montessoripedagogiken fått en mer central roll på skolan.
Cecilia Rosenbaum

Cecilia Rosenbaum började som lärare i svenska och SO och gör nu sitt trettonde år på skolan. Det respektfulla bemötandet av varje individ var en viktig anledning till varför hon valde att arbeta på en montessoriskola. 

– Inom montessoripedagogiken har man en tro på barnets stora potential. Barn har en inre drivkraft och vill lära sig nya saker, skolans uppgift är att ge dem rätt förutsättningar. 

– Vi tillämpar frihet under ansvar, och vi lär barnen att ta detta ansvar genom tydliga ramar och en trygg struktur. Värnandet om fred och samexistens är viktigt, liksom Maria Montessoris tankar om att vi måste börja med barnen.

Tydliga mandat från nya chefer 

Cecilia Rosenbaum är den som lett skolans medarbetare genom de förändringarna som ett ägarskifte och namnbyte innebär. Att bli en del av AcadeMedia har lett till flera stora förändringar. 

– För mig som rektor har förändringarna till största del varit positiva. Jag upplever att min röst räknas, att mina åsikter och synpunkter tas tillvara och uppskattas. Mitt ledarskap får genomsyra verksamheten mer idag, då mina nya chefer gett mig tydliga mandat och riktlinjer för vad jag som rektor ansvarar för. 

Ägarskiftet har även inneburit många nya system och rutiner, från kvalitetsprocesser till nya intranät.

– Som rektor måste jag sålla i bruset av all information och ibland blir det mycket möten. Den enda riktigt stora utmaningen har varit att det tog för lång  tid att få internetuppkopplingen att fungera i alla byggnader och klassrum, vilket ledde till stor frustration hos mina lärare och elever. 

– Fördelen med en stor organisation är att det hela tiden finns experter att fråga. Det kan röra sig om att från skoljuridiska frågor, stöd i personalärenden och hur vi ska arbeta med resultatet av våra kvalitetsundersökningar till ekonomi, inköp eller kommunikation. 

Ett uppsving för skolans montessoripedagogik

Enligt Cecilia Rosenbaum har trivseln på skolan ökat det senaste året, trots att förändringar också kan bidra till en osäkerhet. Att hon själv känt ett stort stöd från sina nya chefer och rektorskollegor har bidragit till att övergången varit lugn.

– Medarbetarna har kvar mig som rektor och känner sig trygga med det. Mina lärare märker inte så mycket av AcadeMedia, däremot påverkar samarbetet med de andra skolorna inom Montessori Mondial sättet vi bedriver skola och undervisar. 

– Montessoripedagogiken har fått ett välkommet uppsving på vår skola. Vi har infört att våra lärare antingen ska ha eller skaffa sig en montessoriutbildning. Detta har gett en positiv skjuts till mina lärare, som idag vill vidareutbilda sig och se över hur deras klassrum är utformade. Mycket mer kommer under nästa läsår, med mer kollegialt samverkan och gemensamma studiedagar. 

“Namnbytet kom som en överraskning”

Montessori Mondial Kungsholmen är en stor skola med ett gott rykte, goda resultat och höga meritvärden (tredje bäst i Sverige). Barnen från förskolan går vidare till grundskolans tre förskoleklasser som har plats för totalt 60 barn. Innebär det att skolan granskas hårdare? 

– Det är ett medvetet val att gå på vår skola och våra vårdnadshavare kräver både kvalitet och respons. Vi är priviligerade med fantastiska skollokaler och engagerade lärare som brinner för vår pedagogik. Våra klasser är små, de flesta klassrum har plats för omkring 20 elever. 

Namnbytet från Stockholms internationella montessoriskola (STIMS) till Montessori Mondial Kungsholmen skedde kort efter att skolan blivit en del av AcadeMedia. 

– Namnbytet kom som en överraskning för många på skolan, men de flesta vande sig snabbt. Jag tycker det var bra att vi bytte, vårt tidigare namn var delvis missvisande. Vi är inte en internationell skola utan en svensk skola som följer svensk läroplan, även om vi uppmuntrar till mer engelska och lär ut kinesiska.

Skolorna inom Montessori Mondial samarbetar

– Vi kom in i AcadeMedia vid en tidpunkt när samtliga montessoriskolor samlades under ett gemensamt namn med ett gemensamt arbetssätt. Jag fick möjlighet att påverka ramverket för sex skolor i vår nya rektorsgrupp. Därför speglar konceptet verkligen det vår skola står för. 

Från nästa läsår inför skolan flera nyheter som de kommer att dela med de andra skolorna. Det finns en gemensamt framtagen föräldrautbildning i montessoripedagogik som ska erbjudas till vårdnadshavarna på alla sex skolor. 

– Gemensamt lyfter vi fram det vi tycker är positivt med pedagogiken, på ett modernt sätt. Från nästa läsår introducerar vi en planeringsbok som blir en del av lärarnas och elevernas vardag. Vi kommer också ha gemensamma studiedagar och fira gemensamma högtider, som Maria Montessori-dagen. Vi kommer också besöka varandras skolor, det ser vi verkligen fram emot. 

Under året som gått har skolan investerat i nya mattor, målat om och investerat i nya möbler. 

– Från vår systerskola i Lund fick vi inspiration till ett nytt sitt-bord som barnen använder när de sitter på golvet. Det har blivit otroligt populärt bland barnen, säger Cecilia Rosenbaum.

Fakta: Montessori Mondial Kungsholmen

Skolan ligger på Konradsbergsgatan på Kungsholmen i centrala Stockholm har 820 barn från förskola till årskurs 9. Totalt arbetar 120 medarbetare på förskolan och skolan.