×
 

En vecka med yrkesutbildningar i fokus 

Nu drar yrkesutbildningsveckan i gång och precis som namnet avslöjar är det en vecka med fullt fokus på yrkesutbildningar. Det är ett återkommande initiativ från Worldskills Sverige med målet att öka intresset för yrkesutbildningar och visa på vilka möjligheter de ger.
Susanne Christenson

Susanne Christenson, utbildningsdirektör AcadeMedias praktiska gymnasieområde

-Alla initiativ för att lyfta landets yrkesutbildningar är välkomna och WorldSkills arbete är väldigt värdefullt, säger Susanne Christenson.

-Flera av våra skolor inom Praktiska Gymnasiet kommer också att ha olika aktiviteter under veckan, för att på olika sätt lyfta sina yrkesutbildningar, säger hon. 

En utmaning som påverkar hela Sverige 

WorldSkills Sverige är ett samarbete mellan LO, Svenskt Näringsliv, Skolverket, utbildningsdepartementet och Myndigheten för yrkeshögskolan. Uppdraget är tydligt: öka attraktionskraften, statusen och kvaliteten för yrken och yrkesutbildningar. 

-När olika organisationer krokar arm och jobbar tillsammans för att lösa en viktig utmaning blir det ofta kraftfullt - och kraftfulla åtgärder behövs. Tillgången till yrkesutbildad arbetskraft är något som påverkar hela Sverige, säger Susanne Christenson. 

AcadeMedia är landets största yrkesutbildare och har länge tagit ett stort ansvar för att utveckla yrkesutbildningarna – inte minst på gymnasiet. Många skolor har fått nya moderna undervisningslokaler och verkstäder de senaste åren och på flera håll har intresset bland elever ökat.  

-Vi ser en positiv trend när det gäller elever som söker till yrkesutbildningar och det kan nog ha olika förklaringar. En är nog att högskolebehörigheten åter är norm, en annan att attityderna håller på att förändras även om det går sakta, säger Susanne Christenson. 

-Vi ska komma ihåg att det var fler som läste en yrkesutbildning på gymnasiet för 15 år sedan, och för att möta behoven på arbetsmarknaden skulle runt 40 procent av gymnasieeleverna behöva gå en yrkesutbildning – idag är det knappt 30 procent, säger hon. 

Kunskapen om yrkesutbildningar behöver öka 

WorldSkills undersöker varje år allmänhetens attityder till yrkesutbildningar och den senaste rapporten visar att det finns mer att göra. 

-Vi ser att yrkesutbildningar generellt inte är förknippade med så hög status som de borde vara och att många inte känner till vilka möjligheter de ger i form av karriär och utveckling. Yrkesutbildningar är riktiga framtidsutbildningar, som dessutom ger individen många valmöjligheter, säger hon. 

Fler yrkeselever ställer krav på fler yrkeslärare. Förra veckan lanserade AcadeMedia därför en nationell kampanj för att få fler att omskola sig till yrkeslärare eftersom bristen riskerar att sätta käppar i hjulet för många branschers kompetensförsörjning. 

-Det är en utmaning som ibland hamnar i skymundan när vi pratar om behovet av fler yrkesutbildade i Sverige. Vi hoppas naturligtvis att fler yrkesverksamma ska haja till när de ser vår kampanj och förstå att deras kunskaper och erfarenhet behövs i skolan också, säger Susanne Christenson som har en uppmaning: 

-Passa på att slå ett slag för yrkesutbildningar den här veckan, oavsett vad du jobbar med. Prata om yrkesutbildar, dela bra saker i sociala medier och sist men inte minst, ta chansen att lära dig mer!  

Se filmen om Praktiska Gymnasiet Örebro

Du kanske också är intresserad av