×
 

En positiv utbildningskultur som smittar   

-Det bästa med att jobba på ProCivitas är att jag har professionella kollegor som verkligen tycker om att undervisa. Det är lätt att få stöd, vi utmanar varandra och vi har goda möjligheter att vara med och påverka verksamheten, säger Anna Ahlin, lärare på ProCivitas i Växjö.
Bild på Anna Ahlin

ProCivitas 25 år: Del 6 av 6

När Anna Ahlin började jobba på ProCivitas i Växjö 2007 hade skolan funnits i åtta år. De första åren fanns dock inget naturvetenskapsprogram - det blev hon ansvarig för att starta upp. 

-Det var roligt och väldigt inspirerande att få vara med och starta en utbildning från grunden. Målet var att skapa en bra och attraktiv utbildning för eleverna och det lyckades vi bra med, säger hon. 

”Positiv kultur kring utbildning” 

Idag är Anna Ahlin programansvarig och undervisar i naturvetenskap och kemi. Att hon valt att stanna kvar på ProCivitas i hela 15 år beror framför allt på att hon har roligt tillsammans med kollegorna och att det finns en härlig gemenskap på skolan, menar hon. 

-Vi har en positiv utbildningskultur på skolan, både bland lärare och elever. Vi ställer höga krav, inte minst på oss själva, och det finns ett engagemang som smittar av sig på eleverna. 

-Många av våra elever har drömmar om vad de vill göra i framtiden, och oavsett om de kämpar för att klara godkänt eller nå högsta betyg så hjälper vi dem att prestera så bra som möjligt utifrån sina förutsättningar, berättar hon. 

De höga ambitionerna är ProCivitas signum, men det är inte bara elever som har haft en enkel resa i grundskolan som börjar på skolan i Växjö. 

-Vi har en blandad elevgrupp och jag tycker att vi är bra på att möta alla elever, även de vars studiemotivation inte alltid är på topp. Vi jobbar mycket med att skapa en studiemotiverande miljö som elever kan dras med i, berättar Anna Ahlin. 

-Vi undervisar till exempel en hel del i studieteknik där vi lär våra elever att plugga smart, och vi har ett elevhälsoteam på skolan som är ett aktivt stöd för eleverna, säger hon. 

Viktigt med förebilder 

Att ha positiva förebilder är också viktigt för eleverna, menar hon. Och där har ProCivitas hittat ett framgångsrecept, inte minst genom mentorsprogrammet där alla sistaårselever erbjuds en egen mentor från näringslivet.

-De som ansvarar för mentorsprogrammet är väldigt skickliga på att hitta bra matchningar och min bild är att eleverna växer och mognar när de får en personlig mentor. De samlar erfarenheter och kommer i kontakt med fler vuxna utanför skolans väggar. De känns väldigt redo när de lämnar oss efter trean, säger Anna Ahlin. 

I ProCivitas stora nätverk med alumner finns också viktiga förebilder för eleverna. 

-Varje läsår har vi före detta elever som kommer tillbaka och gästföreläser och det är enormt uppskattat. Det är inspirerande och lärorikt för eleverna att lyssna till hur andra har nått sina mål. Det kommer närmare eleverna på något sätt, när det är tidigare elever som berättar om vilka vägar de tagit efter studenten, säger Anna Ahlin. 

-Det är också nyttigt för eleverna att se att man inte måste ha sin väg utstakad redan när man går på gymnasiet. 

Trygghet och stabilitet 

Det går nästan inte att prata om ProCivitas i Växjö utan att samtidigt prata om rektor Johan Kåberg. Han har varit på skolan i över två decennier och hans stora engagemang är svårt att sätta ord på. 

-Det är inte lätt att se ProCivitas Växjö utan honom, han brinner verkligen för skolan och eleverna. Han samlar på historier från tidigare elever och är nyfiken på var de tar vägen, för att kunna se vilket avtryck skolan har gjort i deras liv, säger Anna Ahlin. 

Att skolan har haft samma rektor i drygt två decennier skapar trygghet och stabilitet. 

-Redan när jag började här för 15 år sedan så upplevde jag att skolledningen lyssnade på idéer. Det finns en stor tillit och som lärare uppmuntras man att vara med och påverka och ta ansvar, säger Anna Ahlin. 

På ProCivitas skolor har man bland annat enats om gemensamma strukturer för lektionerna. Eleverna står upp och hälsar på läraren när lektionen startar och mobiltelefonerna placeras i ett mobilhotell. 

-Vi skriver också upp dagens agenda på tavlan så att det blir tydligt för alla vad vi ska göra. Sen är naturligtvis ordning och struktur inte allt, vi lägger stort fokus på att utveckla undervisningen, både tillsammans och individuellt. Det finns ett driv och ett stort intresse för undervisning i kollegiet, säger Anna Ahlin. 

-Vi jobbar systematiskt med våra utvärderingar och sätter nya mål för skolan. I det arbetet är det viktigt att inte glömma bort sådant som redan fungerar bra, det ska vi ju göra mer av, säger hon. 

Du kanske också är intresserad av