×
 

Eleverna lär sig matte i en virtuell verklighet 

Kan eleverna lära sig mer matematik i en virtuell verklighet? Det tror Martin Stenberg, rektor på grundskolan Montessori Mondial i Kristianstad. På fredag deltar han i ett panelsamtal på en av Bokmässans scener.

–I stället för att titta på en geometrisk figur i en bok kan eleverna med hjälp av VR-tekniken analysera den i 3D. De kan känna på den, gå runt den och se den från olika vinkar. Det skapar en ny dimension i undervisningen som jag tror kan gynna många elevers lärande, säger han. 

Projekt tillsammans med RISE 

Skolan deltar tillsammans med ett flertal kommunala huvudmän i ett pilotprojekt under ledning av det statliga forskningsinstitutet RISE. Tillsammans utvecklar de en VR-app som är helt anpassad för matematikundervisningen i grundskolans högre årskurser. 

–VR har använts länge i många branscher, det är skolan som ligger lite efter. Inom industrin använder man till exempel VR för att göra prototyper av olika maskiner. Även inom sjukvården har man identifierat många möjligheter med VR-tekniken, säger Martin Stenberg. 

Det pågår en het debatt om skolans digitalisering och om fler digitala verktyg i undervisningen hjälper eller stjälper elevernas lärande. Martin Stenbergs åsikt är att skolan inte kan bromsa utvecklingen. 

–Vi kan inte vara rädda för vare sig VR eller AI. Alla tyckte inte om datorerna när de kom heller. Skolans uppgift är att identifiera möjligheterna med tekniken och använda den där man ser att den kan bidra. Att vi använder VR i matematikundervisningen sker inte på bekostnad av den mer traditionella undervisningen, det är ett komplement, säger han. 

Ser många möjligheter i NO-ämnen 

Martin Stenberg, som själv har en bakgrund som lärare i matematik och NO, tror att VR kommer att bli allt vanligare i skolan framöver. 

–Inom de naturvetenskapliga ämnena ser jag många möjligheter. Med VR kan man till exempel åka in i människokroppen och titta på hjärtat, ta på det och få en helt annan förståelse än att bara se det på film eller läsa om det. Det tror jag kan bidra till ett ökat lärande, säger han. 

Hur ser då eleverna på att de fått börja använda VR i undervisningen? 

–De tycker att det är spännande och intressant. Många elever är ju mer vana vid den här tekniken än vi vuxna, det är snarare vi som måste komma i kapp, säger Martin Stenberg. 

Projektet tillsammans med RISE pågår under hela läsåret, därefter ska skolan ta över stafettpinnen själva och samarbeta med de andra skolorna inom Montessori Mondial. 

Du kanske också är intresserad av