×
 

Eductus medarbetare trivs bättre än någonsin 

De senaste åren har medarbetarna inom Eductus blivit allt mer nöjda med sina arbetsplatser. I årets enkät svarade 100 procent att de har goda förutsättningar att utföra sitt uppdrag och 95 procent att de har förtroende för närmaste chefen.

-Vi har haft en fantastiskt fin utveckling och det här är resultatet av ett tillsammans-arbete. Om man trivs på jobbet och känner sig trygg med sina arbetsuppgifter så höjer vi också kvaliteten i verksamheten, säger Charlotte Staaf, verksamhetschef på Eductus. 

Eductus utbildar inom komvux och arbetsmarknad på många orter i landet. Fokus ligger på att människor ska komma i arbete. Att tjänsterna upphandlas innebär att det hela tiden händer mycket i organisationen och snabba förändringar ställer höga krav på ledarskapet. 

-Att vi bjuder in till delaktighet och att vi har en tydlig kommunikation kring både positiva och negativa saker tror jag är en av de främsta förklaringarna till att vi lyckats forma arbetsplatser där medarbetare trivs bra. Vi månar också om att ha ett nära och relationellt ledarskap där chefer är bra på att fånga upp medarbetares tankar och frågor, säger Charlotte Staaf. 

”Det finns en grundtrygghet” 

På sex år har andelen medarbetare som rekommenderar sin arbetsplats till andra stigit från 74 till 89 procent. Tatiana Ström, medarbetare på Eductus i Halmstad, lyfter fram just ledarskapet som en viktig förklaring. 

-Det finns en grundtrygghet och ett stöd från ledning och kollegor inom Eductus.  Som medarbetare har man också möjlighet att utvecklas, man tillåts söka kreativa lösningar och undersöka nya arbetssätt för att nå ännu bättre resultat, säger hon. 

-Det bästa med att jobba på Eductus är att det finns en stark team-känsla, man är alltid en del av en helhet. Gruppen, regionen, Eductus, AcadeMedia. Att vi har höga krav på oss från våra olika uppdragsgivare är också viktigt, det gör att vi aldrig sänker ribban utan hela tiden strävar efter nya mål. Det skapar stimulans i vårt arbete, säger Tatiana Ström. 

Tydliga förväntningar 

Nina Karahodzic, regionchef i område Syd, tror att medarbetares nöjdhet i stor utsträckning påverkas av att alla vet vad som förväntas av dem och att medarbetare får jobba med det de är bra på. I årets enkät svarar 92 procent att de tycker att deras kompetens tas tillvara på arbetsplatsen. 

-För mig som chef är det viktigt att ha rätt person på rätt plats, att planera verksamheten utifrån vad mina olika medarbetare är bäst på. När vi lyckas komplettera varandras styrkor så når vi goda resultat. Det, i kombination med tydliga förväntningar, arbetsbeskrivningar och uppföljningar tror jag leder till att medarbetare känner sig trygga och trivs i sina roller, säger hon. 

Att förtroendet för cheferna inom Eductus är så högt tror Nina Karahodzic mycket beror på lyhördhet och tillgänglighet. 

-Att lyssna på och involvera medarbetare är jätteviktigt. Att följa upp verksamhetsmål tillsammans och erbjuda medarbetare mycket frihet under ansvar. Det tror jag bidrar till att de känner glädje och stolthet. För mig är det naturligtvis jätteviktigt att medarbetarna känner förtroende för mig, säger hon. 

Siffror från årets medarbetarenkät inom Eductus 
  • Jag har tillräckligt med stöd för att kunna göra ett bra jobb som lärare: 100 procent 
  • Jag har goda förutsättningar att kunna utföra mitt uppdrag: 100 procent 
  • Jag anser att min kompetens tas tillvara på min arbetsplats: 92 procent 
  • Totalt sett har jag förtroende för min närmaste chef: 95 procent 
  • På min arbetsplats har vi ett strukturerat arbetssätt för att lära av varandra: 88 procent 
  • Jag behöver inte lägga mycket arbetstid på annat än mitt kärnuppdrag: 71 procent 
  • Svarsfrekvens: 90 procent 

Du kanske också är intresserad av