×
 

Drottning Blankas elever rustas med motståndskraft 

Livet som gymnasieelev är inte alltid enkelt och pandemin har inneburit nya prövningar i en annorlunda skolvardag. Att kunna fortsätta att utvecklas trots förändringar och hinder längs vägen kräver att man har rätt verktyg. Detta har Drottning Blankas gymnasieskolor jobbat med i tre års tid.
elever som studerar

-Vi startade vårt resiliensprojekt redan 2018 eftersom vi är övertygade om att elever behöver öva på sin förmåga att hantera förändringar och motgångar på ett bra sätt. Det senaste året har vi tydligare än någonsin sett hur viktigt det är, säger Catarina Higgins, senior rektor på Drottning Blankas gymnasieskola och ansvarig för resiliensprojektet. 

Nu fördjupas arbetet 

Resiliens kan översättas till motståndskraft, eller den långsiktiga förmågan att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas. Elever på alla Drottning Blankas 27 gymnasieskolor har omfattats av projektet som bygger på forskning från bland annat USA och England. 

När eleverna nu återvänder till de skollokaler som under långa perioder ekat tomma fördjupas arbetet ytterligare.

-Resiliens kommer från och med nu att vävas in i alla ämnen och inte längre vara en separat kurs. Varje skola har medarbetare som är utbildade instruktörer och de ska i sin tur utbilda övriga lärare i hur de kan integrera resiliens i undervisningen, säger Catarina Higgins.  

-Resiliens ska gå som en röd tråd genom hela verksamheten, från lärarrum till klassrum, säger hon. 

Elevernas behov styr 

Det finns en verktygslåda med olika övningar som eleverna kan göra tillsammans och det är elevgruppernas behov som styr. Vissa övningar passar bättre i årskurs 1 medan andra ger bäst effekt under elevernas sista gymnasieår. Det kan också handla om att möta elevernas behov i specifika situationer. 

Catarina Higgins

-Om eleverna i en klass upplever stress inför ett prov kan övningar som syftar till att hantera just sådan stress passa bra. Det finns en mängd övningar där eleverna på olika sätt tränar upp sin förmåga att möta situationer som kan upplevas som jobbiga, säger Catarina Higgins 

“En investering i framtiden” 

För precis som med det mesta här i livet så kan man öva upp sin motståndskraft - sin resiliensförmåga. 

-Vi vill att våra elever ska må bra och ha så bra förutsättningar som möjligt att klara sin utbildning. Det är därför vi på Drottning Blanka satsar så hårt på detta, elever som mår bra presterar bättre. Vi ser resiliens som en klok investering i framtiden, säger Catarina Higgins.