×
 

”Det är dags att rikta strålkastarljuset på skolans resurspersoner”

Elevassistenter, mentorer och andra resurspersoner är viktiga för att skapa trygghet och studiero på skolor. Därför har regeringen beslutat att satsa mer på kompetensutveckling för dessa yrkesgrupper framöver. AcadeMedia ligger steget före och har redan startat ett utvecklingsprogram för resurspersoner tillsammans med Vårdyrkeshögskolan.

​​​​​- Vi tycker, precis som regeringen, att arbetet med att skapa en trygg skolmiljö är oerhört viktigt för elevernas lärande. Vi har sett behovet av att lyfta fram och erbjuda kompetensutveckling för den här yrkesgruppen länge och vi är därför glada att utbildningen nu är igång, säger Lisa Oldmark, HR-direktör. 

Utvecklingsprogrammet heter ”Pedagogisk och social trygghet” och har utvecklats i samarbete med Vårdyrkeshögskolan, som är en del av AcadeMedia. Programmet berör framför allt skolans uppdrag, värdegrundsarbete, pedagogiska metoder och vikten av att skapa relationer med eleverna. Målet är att deltagarna ska få bättre förutsättningar att kunna skapa en trygg lärandemiljö för alla elever.  

- Resurspersoner får idag ta ett stort ansvar för elever som behöver extra stöd i sin utveckling. De är otroligt viktiga för elevernas välbefinnande och lärande, men också för att avlasta lärarna i undervisningssituationen. En trygg resursperson leder till att vi har trygga elever som lyckas i skolan, säger Malin Nylén, pedagogiskt ansvarig på Vårdyrkeshögskolan. 

Utbildningen har precis startat och 30 förväntansfulla medarbetare från AcadeMedias verksamheter runt om i landet deltar. 

- Vi har förstått att det fanns ett sug efter kompetenshöjning och nätverkande för den här yrkesgruppen. I den pågående debatten hamnar vi ibland i diskussioner kring resurspersonalens vara eller inte vara, och ibland ställs behovet av resurspersoner mot behovet eller önskemålet om fler behöriga lärare, säger Maria Bivesjö, kursledare från AcadeMedia Academy.  

- Gruppen har många olika roller och arbetsuppgifter i skolans värld, vilket också kan vara en orsak till att ingen riktigt skapat arenor för stöd och utbildning tidigare. Med utvecklingsprogrammet vill vi verkligen rikta strålkastarljuset mot denna viktiga yrkesgrupp, säger Maria Bivesjö.