×
 

Delårsrapport Q3

Delårsrapport 1 januari- 30 september 2003 AcadeMedia AB (publ) - Nettoomsättningen under de första nio månaderna minskade med 8 % till 62,7 Mkr (68 Mkr). - Resultat för niomånadersperioden: - Rörelseresultat -29,9 (-13,1) Mkr. - Resultat efter skatt -29,2 (-10,7) Mkr. - Resultat per aktie -9,15 (-3,35) Kr. - Under tredje kvartalet uppgick - Nettoomsättningen till 17,7 (20,4) Mkr. - Rörelseresultatet till -9,0 (-6,7) Mkr. - Rörelseresultatet efter skatt till -8,9 (-6,0) Mkr. - Resultat per aktie till -2,79 (-1,87) Kr. - Fortsatta besparingsåtgärder medför kostnadsminskningar under andra halvåret uppgående till 19 Mkr, jämfört med första halvåret 2003. Detta är 3 Mkr mer än vad som angavs i föregående rapport. - Positiv utveckling av verksamheten i AcadeMedia Education genom breddning av utbildningsutbudet. - Orderstocken per 30 september 2003 uppgår till 57,6 Mkr (51,2 Mkr) för hela verksamheten. - Att nå lönsamhet under fjärde kvartalet bedöms inte kunna uppnås. Resultatet torde bli något negativt, men en väsentlig förbättring mot tidigare kvartal. För mer information vänligen kontakta: Lars G Mattsson, CEO Academedia AB (publ) lars.g.mattsson@academedia.se Telefon: +46 (0)8 562 156 00 Mobil: +46 (0) 704 40 40 64 Adress: Knarrarnäsgatan 7, 164 40 Kista Rapporten finns även tillgänglig på www.academedia.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/19/20031119BIT00950/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/19/20031119BIT00950/wkr0002.pdf Hela rapporten