×
 

Delårsrapport för AcadeMedia AB (publ)

• Förbättrat resultat och goda tillväxtmöjligheter.
• Samtliga sex nya planerade gymnasiefriskolor kommer att starta hösten 2007.
• Över 1 100 nya elever bedöms börja på AcadeMedias gymnasiefriskolor hösten 2007.
• Kostnader tagna för satsningar på nya skolor och verksamheter.

KVARTAL 1 (1 JANUARI – 31 MARS)

• Nettoomsättningen ökar till 93,6 mkr (55,4).
• Rörelseresultatet ökar till 6,3 mkr (2,0).
• Rörelsemarginalen ökar till 6,7% (3,6%).
• Resultat efter finansnetto ökar till 5,3 mkr (1,8).
• Resultat efter skattekostnad ökar till 3,6 mkr (1,6).
• Resultat per aktie ökar till 0,84 kr (0,50).
• Kassaflödet från löpande verksamhet för perioden ökar till 20,6 mkr (-7,8).
• Nordens Teknikerinstitut AB är konsoliderat från och med 1 februari 2007.

Stockholm den 10 maj 2007
AcadeMedia AB:s styrelse

För ytterligare information kontakta
VD Marcus Strömberg
Telefon: 031 704 80 10 eller
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

CFO Torbjörn Sannerstedt
Telefon: 031 704 80 61 eller
E-post: torbjorn.sannerstedt@academedia.se

Rapporten finns publicerad på hemsidan med adress www.academedia.se.