×
 

Delårsrapport för AcadeMedia AB (publ)

KVARTAL 2 (1 APRIL - 30 JUNI) - Nettoomsättningen uppgick till 55,8 mkr (57,9). - Rörelseresultatet uppgick till 2,6 mkr (-2,1). - Rörelsemarginalen förbättrades till 4,7% (neg). - Resultat efter finansnetto uppgick till 2,7 mkr (-2,0). - Resultat efter skattekostnad uppgick till 1,9 mkr (-1,9). - Resultat per aktie uppgick till 0,60 kr (-0,60). - Kassaflödet för perioden uppgick till -0,5 mkr (10,6). 6 MÅNADER (1 JANUARI - 30 JUNI) - Nettoomsättningen uppgick till 111,2 mkr (123,9). - Rörelseresultatet uppgick till 4,6 mkr (0,2). - Rörelsemarginalen förbättrades till 4,1% (0,2). - Resultat efter finansnetto uppgick till 4,5 mkr (1,0). - Resultat efter skattekostnad uppgick till 3,5 mkr (0,6). - Resultat per aktie uppgick till 1,10 kr (0,18). - Kassaflödet för perioden uppgick till -8,4 mkr (11,9).