×
 

Delårsrapport AcadeMedia AB, jan - mars 2005

Ekonomiska händelser: – Omsättning för perioden och motsvarande period 2004 uppgick till 66,0 mkr (19,2) – Organisk volymtillväxt baserat på jämförbara siffror, uppgår till c:a 23 % – Rörelseresultatet för perioden uppgår till 2,3 mkr (-1,8 mkr) – Resultat efter skatt redovisas till 2,5 mkr, jämfört med samma period 2004 3,1 mkr – Kassaflödet för perioden är positivt och redovisas till 1,3 mkr (-3,4 mkr) – Soliditeten uppgår till 66 % (71 %) Övriga händelser under och efter perioden: – Länsarbetsnämnden i Göteborg utnyttjar sin optionsrätt på att förlänga ramavtalet med Eductus med ett maxvärde av 27 mkr, under period april 2005 till april 2006 – I april 2005 förvärvas minoritetens andel i Reagens Simulation AB och bolaget ägs efter förvärvet till 100% – Bolaget informerar i april om att bolaget har rekryterat Marcus Strömberg som ny VD för AcadeMedia AB