×
 

Debatt: Det förebyggande arbetet mot kriminalitet måste
börja i förskolan

Bild på ett barn som bläddrar i en bok och en bild på barnkläder som hänger i ett kapprum

Sverige har mycket stora problem med utanförskap. Den grova kriminaliteten ökar. Sådant som tidigare slutade i ett slagsmål kan idag sluta i skottlossning – på ett torg, utanför en skola, eller en lekplats. Det förebyggande arbetet är avgörande för att bryta denna utveckling. Det arbetet börjar i förskolan. 

Svensk förskola fungerar väldigt bra och i många andra länder ser man den skandinaviska förskolemodellen som ett föredöme. Svensk förskola kan spela en nyckelroll i det förebyggande arbetet för att bryta utanförskap och förbättra integrationen.

Andelen barn med svensk bakgrund som går i förskola är högt i Sverige, cirka 86% (Skolverket, hösten 2022). Andelen utlandsfödda barn som går i förskola är tyvärr betydligt lägre, 73%.  

Att den svenska förskolan inte bara handlar om barnomsorg, utan är en utbildningsform med egen läroplan och pedagogik, skapar en bra grund för lärande, inkludering och språkutveckling. 

Förskolan kan arbeta mycket mer med familjer och barn med svåra förutsättningar – förskolan är den första stationen utanför familjen där framtiden formas. Det är på förskolan vi startar arbetet med att förhindra tioåringar från att bli hantlangare till femtonåringar, och femtonåringar från att bli utsända mördare åt gängkriminella.

Sverige är ett land som i många avseenden erbjuder unika förutsättningar för lyckad integration. De två främsta verktygen är att vi har en kraftigt subventionerad förskola och en helt avgiftsfri grund- och gymnasieskola för alla. Vi har också ett valfrihetssystem som innebär stor frihet för människor oavsett bakgrund att välja den förskola som passar dem bäst. Samtidigt kräver integrationsproblemen att vi redan i förskolan vidtar åtgärder. En av dem är att göra förskolan obligatorisk från 3 år – bara då kommer alla barn att få likvärdiga möjligheter i sin vidare utbildning. 

Utbildning lyfts ofta fram som det bästa vaccinet mot utanförskap och kriminalitet. Problemet är att de insatser som sätts in från samhällets sida ofta kommer för sent – vi har inte hängt med när brottsligheten krupit ner i åldrarna. Därför är det nu dags att på allvar börja se förskolan som det första steget i en trappa av förebyggande insatser.

Det är hög tid att ge förskolan en ännu tydligare roll för att vända utvecklingen i Sverige. Vi föreslår att regeringen tar fram en ny nationell förskoleagenda för 2030 som inkluderar bland annat följande. 

  • Alla barn ska ha ett ordförråd på 7000 ord när de lämnar förskolan. Vi vet att ordförrådet är avgörande för att lyckas i nästa utbildningssteg.
  • Förskolan ska vara obligatorisk för alla från 3 år. Svensk förskola håller mycket hög nivå och kan vara en avgörande integrationsnyckel för både föräldrar och barn.
  • Särskilda språkcentrum skapas i anslutning till förskolor där många med annat modersmål än svenska går. Hela familjen behöver involveras.

Att bryta den utveckling som finns i Sverige kräver ett långsiktigt arbete och det måste börja i förskolan. Det är ett av många steg som måste tas.

Lotta Krus, chef för Academedias grundskolor och integrerade förskolor
Sara Lindberg, chef för Pysslingen Förskolor som ingår i AcadeMedia
Marcus Strömberg, VD AcadeMedia

Du kanske också är intresserad av