×
 

Catarina Higgins ny rektor på Drottning Blanka Malmö City

Catarina Higgins har arbetat i skolans värld sedan 1995, senast som rektor för Drottning Blankas skolor i Jönköping, Linköping och Skövde. Sedan den 1 februari leder hon förändringsarbetet när två skolor - Cybergymnasiet Malmö City och Drottning Blanka Möllan - blir en skola.

Jag älskar Drottning Blanka av hela mitt hjärta. “Det är viktigt för mig att det går bra för dig” är en fantastisk utgångspunkt. Vi gör det bästa för våra medarbetare och elever och vi bryr oss, på riktigt, säger Catarina Higgins, rektor på Drottning Blanka Malmö City sedan februari.

Två skolor blir en

– Jag gillar entreprenöriellt ledarskap och att arbeta med skolor som står inför större förändringar. Det är en spännande utmaning att få arbeta på en större skola och att få vara en del av processen när vi skapar gemensamma strukturer och traditioner på nya Drottning Blanka Malmö City. 

Gymnasieskolan ligger på Östra Kanalgatan 3 i centrala Malmö. De två tidigare skolorna, Cybergymnasiet Malmö och DBGY Möllan, har tillsammans cirka 550 elever och 60 medarbetare. Likt de andra skolorna inom Drottning Blanka har man i Malmö en blandning av både teoretiska och yrkesinriktade program. De olika programmen ger en hälsosam blandning av elever med olika intressen och bakgrund.  

– På Drottning Blankas skolor hittar du alla slags elever, de som vill bli läkare, ekonomer, frisörer, designers eller IT-tekniker. I Malmö har vi till och med en inriktning mot teater inom det estetiska programmet. Det finns en stor acceptans för olikheter och det är också vår styrka. 

Recept för en trygg skola

2019 lämnade Catarina Higgins Drottning Blanka i Skövde där hon varit rektor i sju år. Som senior rektor blev det Catarinas uppgift att vända skolan i Jönköping till en mer attraktiv skola där eleverna känner sig trygga. Idag är hon stolt över utvecklingen i Jönköping där examensgraden har ökat, antalet elever som söker skolan i första hand har mer än fördubblats och 97% av skolans elever uppger att de känner sig trygga. 

Catarinas receptet för en trygg skola stavas relationell pedagogik. 

– Medarbetarna på skolan ska vara tillgängliga för eleverna. Vi finns där eleverna finns och de ska alltid ha en vuxen i närheten. Vi kan därmed uppmuntra och uppmärksamma goda beteenden, eftersom vi är nära eleverna. 

Enligt Catarina är det viktigt att medarbetarna känner att de är delaktiga och att de kan påverka sin skola. 

– Jag har höga krav, både på medarbetare och elever. På mina tidigare skolor har vi stärkt elevrådet så att eleverna känner att de kan vara med och påverka och vara delaktiga i skolans utveckling. 

Resiliens stärker elever på Drottning Blankas skolor

Resiliensprogrammet är en viktig del av Drottning Blankas profil. Kursen, som eleverna får ta del av under tre år på gymnasiet, ska stärka deras motståndskraft och göra dem bättre på att tackla stress och livets upp- och nedgångar. Catarina ansvarar för programmet och utbildar själv skolgruppens lärare, rektorer och medarbetare inom skolornas elevhälsoteam. Nu implemeteras även resiliens för alla elever på skolan i Malmö. 

– Våra kurser i resiliens ska stärka eleverna som individer, få dem att må bra och lyckas med sina studier. Genom att tänka på ett speciellt sätt lär sig eleverna att hantera motgångar och få bättre självkänsla. Det ger i sin tur även bättre studieresultat. Vi har arbetat med resiliens sedan 2018 och vi ser att det ger våra elever fantastiska verktyg. 

Se filmen om Drottning Blankas resiliensutbildning för skolornas lärare.

“Läraryrket är häftigt”

Mer behöver enligt Catarina göras för att öka attraktiviteten inom läraryrket. Arbetet med att höja lärarlönerna har, tillsammans med karriärtjänster, gjort en del för att belöna och behålla lärare inom yrket. Men det finns mer att göra. 

– Vi behöver göra om lärarutbildningen och göra den mer attraktiv. Idag är den alldeles för teoretisk och de som går ut lärarhögskolan har inte tillräckligt med praktisk erfarenhet. 

Dessutom är utbildningen för lång. Om du ska utbilda dig till samhällslärare på gymnasiet så tar det 5,5 år. De ska förbereda sig för en forskarutbildning men de får ingen praktisk erfarenhet av att arbeta med barn och unga. Det är tokigt. 

– Jag älskar att komma till skolan och möta mina ungdomar. Som lärare är varje dag unik. Det behöver vi prata mer om, så att unga förstår vilket häftigt yrke detta är.  

Fakta: Drottning Blankas Gymnasieskola
Drottning Blankas Gymnasieskola grundades 1996 och består av 27 skolor på 24 orter. Alla skolor ligger centralt och präglas av personligt, lokalt och globalt engagemang.  Skolorna erbjuder en blandning av studieförberedande och yrkesinriktade program.

Du kanske också är intresserad av