×
 

”Bra med en oberoende granskning av skolpengen”

Riksrevisionen meddelade idag att de ska granska systemet med skolpeng. AcadeMedias VD Marcus Strömberg välkomnar granskningen.
Bild på AcadeMedias VD Marcus Strömberg

-Det är bra att Riksrevisionen tar det här initiativet och jag hoppas att granskningen kan ligga till grund för åtgärder som gör systemet tydligare och mer transparent, säger han.

Många är överens om att dagens system har brister, men alla är inte lika överens om vilka dessa brister är. Därför har frågan om skolpeng kommit att hamna i centrum i skoldebatten.

-Det stora problemet är att varje kommun gör egna beräkningar av skolpengen och att det är svårt att få insyn i hur dessa går till. Sen värderar kommuner utbildning olika högt, vilket syns i att skolpengens storlek varierar kraftigt, säger Marcus Strömberg.

-Vi har länge drivit på för att Skolverket ska ta fram tydliga beräkningsmallar som alla kommuner ska använda, och att Skolinspektionen ska få i uppdrag att granska om kommunernas beräkningar följer lagstiftningen, säger han.

Redan i mars planerar regeringen att lägga förslag i riksdagen som innebär förändringar av dagens system. Marcus Strömberg menar att riksdagen bör avvakta med att klubba igenom beslut i det här läget.

-Det vore anmärkningsvärt att inte invänta vad Riksrevisionen kommer fram till i sin oberoende granskning. Ska man fatta beslut som innebär stora förändringar i ett system som berör väldigt många så bör man naturligtvis väga in all tillgänglig fakta, säger han.

Här kan du läsa mer om hur AcadeMedia ser på dagens system med skolpeng.