×
 

”Bra att yrkesprogrammen blir högskoleförberedande” 

Nu har riksdagen beslutat att alla nationella yrkesprogram på gymnasiet ska ge behörighet till universitets- och högskolestudier. Ändringarna i skollagen börjar gälla den 1 januari 2023 och tillämpas på utbildningar som startar på hösten samma år.
Bild på Susanne Christenson

Susanne Christenson, utbildningsdirektör för AcadeMedias praktiska gymnasieskolor, välkomnar beskedet.

-Jag tror att det är klokt att den grundläggande behörigheten till vidare studier återinförs på yrkesprogrammen, även om elever hela tiden haft möjlighet att välja till den. Nu blir det tydligare och den som vill kan istället välja bort. Förhoppningsvis kan detta få fler att söka till dessa viktiga utbildningar, säger hon.

En stor utmaning

Det behöver göras mycket för att få fler att välja yrkesprogram på gymnasiet. Att de blir högskoleförberedande löser inte hela problemet, menar Susanne Christenson.

-Vi står inför en enorm utmaning i Sverige, där bristen på yrkesbildade är ett reellt problem för många branscher och i slutänden för landets konkurrenskraft. Det är bra att allt fler börjar inse hur viktigt det är med yrkesutbildningar och att vi har ett gemensamt arbete att göra. Politiker, näringsliv och utbildningsanordnare behöver samarbeta – inte peka finger – i de här frågorna, säger hon.

Fler än 100 skolor med yrkesprogram

Fler än 100 av AcadeMedias gymnasieskolor har yrkesprogram och många är renodlade yrkesgymnasier. De senaste åren har koncernen investerat tiotals miljoner i att rusta upp lokaler och verkstäder på många skolor, något som på flera orter resulterat i fler sökande. Men många program brottas också med ett litet elevunderlag.

-Det industritekniska programmet används ofta som ett exempel i debatten och där finns det absolut ett behov av att utbilda fler. Vi har skolor där lärare och verkstäder står redo att ta emot många fler än idag, säger Susanne Christenson, som efterlyser en attitydförändring i hela samhället.

-Det finns en tendens att prata om yrkesutbildningar som ett lite sämre val, det måste vi bort ifrån. Vi som jobbar med de här utbildningarna måste naturligtvis ta vårt ansvar och visa på vilka möjligheter de innebär. Det finns en föreställning om att den som väljer ett yrkesprogram låser sig till ett yrke, men karriärvägarna är i de flesta fall både många och varierande, säger hon.

”Alla kan göra något”

AcadeMedia lanserade nyligen en sajt för att uppmärksamma betydelsen av yrkesutbildningar. Där finns bland annat debattartiklar, reportage och intervjuer med lärare och elever.

-Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Vi tar alla tillfällen som ges att prata yrkesutbildning. Jag ser också att många andra aktörer gör bra saker, dintalang.se är till exempel en alldeles utmärkt sajt för elever som vill testa vilken yrkesutbildning som passar dem, säger Susanne Christenson.

Undersökning bland företag

God samverkan med näringslivet är viktigt för alla skolor med yrkesprogram. Just nu genomför Praktiska Gymnasiet en omfattande undersökning för att ta reda på hur företag tycker att samarbetet med skolorna funkar i samband med elevernas arbetsplatsförlagda lärande (APL)

-Vi har fått in fler än 900 svar som vi nu ska analysera. Deras feedback är naturligtvis väldigt värdefull och när vi gör en sån här omfattande undersökning kan vi se mönster och genomföra förbättringar där det behövs. Vi är naturligtvis måna om att de företag som tar emot elever på APL känner att de gynnas av det och att de har möjlighet att påverka, säger Susanne Christenson.

Du kanske också är intresserad av