×
 

Bokslutskommuniké 2009

Fjärde kvartalet (1 oktober–31 december) • Nettoomsättningen ökade till 601,3 mkr (508,9). • Rörelseresultatet ökade till 58,2 mkr (25,5). • Rörelsemarginalen ökade till 9,7 % (5,0). • Resultat efter finansnetto ökade till 56,5 mkr (19,1). • Resultat efter skatt ökade till 48,7 mkr (29,5). • Resultat per aktie ökade till 4,04 kr (2,45). • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 151,4 mkr (95,2). Perioden (1 januari–31 december) • Nettoomsättningen ökade till 2 102,5 mkr (1 312,6). • Rörelseresultatet ökade till 181,4 mkr (94,6). • Rörelsemarginalen ökade till 8,6 % (7,2). • Resultat efter finansnetto ökade till 169,5 mkr (89,0). • Resultat efter skatt ökade till 143,8 mkr (81,4). • Resultat per aktie ökade till 11,92 kr (10,51). • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 222,9 mkr (134,7). Viktiga händelser efter periodens utgång AcadeMedia har förvärvat Framtidsskolan Örestad Utveckling AB som kommer att ingå i AcadeMedias dotterbolag Vittra. Framtidsskolan startade år 2002, omsätter ca 25 mkr och bedriver en grund- och gymnasieskola med närmare 350 elever i Ängelholm. Verksamheten konsolideras från och med 2010-01-01. ”AcadeMedia omsätter 2,1 miljarder 2009 och fortsätter växa. Vi summerar nu vårt första helår som det nya AcadeMedia. Vi har startat 15 nya skolenheter och antalet gymnasieelever har ökat med över 20 %. Detta ger bra förutsättningar till fortsatt god tillväxt.” Marcus Strömberg Verkställande direktör Fullständig bokslutskommuniké finns publicerad på www.academedia.se