×
 

Blanka Talks - ny internationell talkshow av och för lärare    

I november startar Blanka Talks - en talkshow av och för lärare från olika delar av världen. Tanken är att skapa en arena för samtal om de utmaningar och erfarenheter som ofta förenar lärare från olika länder.

-Vi satsar mycket på vårt internationaliseringsarbete inom Drottning Blanka eftersom vi tycker att det är viktigt att både medarbetare och elever får möjlighet att lyfta blicken och lära av andra, även utanför Sveriges gränser, säger Anna-Karin Berg, gymnasielärare och ansvarig för internationaliseringsarbetet inom Drottning Blanka. 

-Pandemin har begränsat förutsättningarna för våra internationella utbyten och samarbeten, och många har uttryckt att de saknar det, att man blir lite insnöad i den egna vardagen. Med Blanka Talks skapar vi nu ytterligare en arena där lärare kan mötas, säger hon. 

Samarbete med Varkey Foundation 

Varje avsnitt av Blanka Talks kommer att ha ett tema och samarbetspartnern Varkey Foundation bidrar till att sätta samman en spännande mix av deltagare. 

-Samtalen kommer att vara på det mer personliga planet. Det kan handla om att berätta om upplevelser i undervisningssituationer eller om specifika händelser som inspirerat en i rollen som lärare. Vi vill ge inblickar i hur en lärares vardag kan se ut i andra länder, det finns så mycket som vi kan lära genom att bara prata med varandra, säger Anna-Karin Berg. 

“Öppna för att utvecklas” 

Camilla Norström, lärare på Drottning Blanka Södra i Stockholm, ska vara med i det första avsnittet som har temat “den viktiga läraren”. 

-Jag tycker att det är inspirerande att prata med kollegor om vad som funkar i klassrummet, varför det funkar och hur vi kan bli mer relevanta när vi undervisar, säger hon. 

-Jag tror att Blanka Talks är ett bra forum för den typen av samtal och jag ser verkligen fram emot att träffa kollegor från olika delar av världen som också älskar att undervisa och lära av andra. Vi kan bara vara viktiga och relevanta om vi själva är öppna för att utvecklas, säger Camilla Norström. 

Mod att lyfta blicken 

Anna-Karin Berg hoppas att Blanka Talks kan ge fler lärare inspiration och mod att lyfta blicken. 

-Det är lätt att fastna i sin vardag när allt rullar på i högt tempo. Med Blanka Talks tror jag att vi på ett lättsamt sätt kan få fler att känna att det är kul och givande att ta del av andra lärares tankar och upplevelser, säger hon. 

-Läraryrket är ju globalt och även om förutsättningarna ser olika ut i olika länder så har vi mycket som knyter oss samman. Jag ser verkligen fram emot att dra igång, säger Anna-Karin Berg. 

Schema Blanka Talks

November: The important teacher
December: The inspirational teacher

2022

Januari: The visionary teacher
Februari: The collegial teacher
Mars: The inclusive teacher
April: The spanish edition
Maj: The motivational teacher
Juni: The reflective teacher

Du kanske också är intresserad av