×
 

Avtal kan nu börja att tecknas för yrkes- och studieförberedande moduler

Överklagandefristen för förvaltningsrättens utslag att avslå ansökningarna om överprövning av upphandlingen för yrkes- och studieförberedande moduler (YSM) har nu gått ut. AcadeMedia kan nu påbörja processen att teckna avtal med Arbetsförmedlingen. Avtalsperioden sträcker sig till och med 2019-10-31 med option på ytterligare två år. Utbildningarna beräknas kunna startas under maj och juni. Eftersom det gamla avtalet grundläggande moduler (GM) stängde intaget den 31 januari och det har blivit en försening i avtalstecknande för det nya avtalet så medför detta ett glapp på drygt ett kvartal vilket är i linje med tidigare kommunikation.

Som tidigare kommunicerats har AcadeMedia tilldelats 45 avtalsområden av totalt 70 möjliga och AcadeMedia bedömer att avtalen innebär en något lägre omsättning jämfört med tidigare avtal och ett lägre pris per utbildningsplats. På årsbasis, när hela YSM har ersatt det tidigare avtalet ”grundläggande moduler”, väntas hela vuxensegmentets EBIT-marginal minska med en till tre procentenheter.

För mer information, kontakta:
Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: +46 8 794 4200
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

Christer Hammar, chef för segment vuxenutbildning
Telefon: +46 70 377 45 00
E-post: christer.hammar@academedia.se

Om AcadeMedia

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 600 medarbetare på våra drygt 640 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 173 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se