×
 

Att anmäla oro

Denna utbildning riktar sig i första hand till rektorer och EHT-personal, men kan med fördel ses av alla som arbetar inom förskola, grundskola och gymnasieskola för en bättre förståelse för komplexiteten i orosanmälningar och betydelsen av att vi alla vet hur vi ska gå tillväga när en orosanmälan behöver göras.

Utbildningen bygger på ett samtal mellan Tony Johansson, elevhälsostrateg Kreativa och Teoretiska gymnasiesegmentet, Lena Johansson, rektor Innovitaskolan Södertälje och Mattias Hammar, säkerhets- och trygghetschef AcadeMedia.

Samtalet, som i sin grund är ca 2 timmar, har delats upp i 23 korta filmer med olika fokus, där våra experter resonerar om hur vi bör arbeta för att skapa en organisation med en samlad förståelse för processerna kring orosanmälan. Där så behövs kommer också skoljuristen Sofie Spetz in och ger juridiska kommentarer. 

Mer inspiration från Academy

Grundutbildning om sexualitet, samtycke och relationer
Öppna utbildningar 01 juni 2023

Grundutbildning om sexualitet, samtycke och relationer

Välkomna till en grundutbildning som han...

Perspektiv på skolbibliotek
Öppna utbildningar 20 december 2022

Perspektiv på skolbibliotek

Denna programserie syftar till att ge pe...

Perspektiv på NPF
Öppna utbildningar 25 april 2022

Perspektiv på NPF

Denna utbildning syftar till att bidra m...