×
 

Atheneskolan i Visby välkomnar fler elever

Nu är det klart att Atheneskolan i Visby kan ta emot fler elever till nästa läsår. Bygglovsansökan som lämnades in under hösten har godkänts av Region Gotland och under våren byggs skolan ut.

Utvidgningen gäller från förskoleklass till årskurs 6, och gör att hela skolan får två parallella klasser. Förskolan och högstadiet behåller nuvarande storlek. Skolan kommer att växa med 175 elever och fullt utbyggd bestå av 560 barn och elever från förskola till årskurs 9.

– Äntligen kan skolan bli två-parallellig hela vägen. Nu kan vi ta emot elever som stått i kö länge och tillgodose lärarnas önskemål om att få flera kollegor i samma årskurs. Jag ser fram emot ett utökat samarbete inom lärarlagen och att kunna säga ja när vi får frågan om vi har plats, säger Kristin Nilsson, rektor för Atheneskolan Visby.

När skolan byggs ut innebär det att eleverna får sin hemvist i tre byggnader jämfört med dagens två. Uppdelningen i husen blir förskoleklass till årskurs 1, årskurs 2 – 6 och 7 – 9. Den stora skolbyggnaden blir fortsättningsvis ett gemensamt hus med skolrestaurang, bibliotek och vissa specialsalar. Det nya huset anpassas till de äldsta eleverna med en yta om nästan 1200 kvadratmeter. Här kommer sex klasser att husera och vi gissar att den nya cafeterian med balkong kommer bli en populär plats.

Atheneskolan i Visby präglas av goda studieresultat med nöjda medarbetare, elever och vårdnadshavare. Det finns idag en efterfrågan om fler elevplatser och ett intresse från lärare om att jobba på skolan.

– Med en utökning av verksamheten kommer vi kunna säga ja till fler. Vi ser nu fram emot att successivt fylla klasserna och rekrytera nya lärare inför hösten 2021, säger Kristin Nilsson.

Fakta: Om Atheneskolan Visby
Atheneskolan grundades 2002 och bedriver idag förskola och grundskola upp till årskurs 9 på Visborgsallén i södra Visby. Idag går det 60 barn på förskolan och 330 barn på grundskolan. När skolan är fullt utbyggd kommer det finnas plats för cirka 560 barn och elever från förskola till årskurs 9.