×
 

Astra Zeneca och AcadeMedia får patienter att må bättre

AstraZeneca har givit AcadeMedia uppdraget att utveckla en interaktiv patientutbildning inom området refluxsjukdom. Samarbetet mellan AstraZeneca och AcadeMedia inleddes redan i början av 2007 med två patientutbildningar inom migrän- och astmaområdet. Med det nya uppdraget fördjupas samarbetet ytterligare.

“Vi ser det här som en start på ett långsiktigt samarbete där vi genom att förena god pedagogik och teknik kan hjälpa AstraZeneca att förmedla kunskap till patienter. Med en bättre förståelse om sin sjukdom kan patienterna lättare diskutera problemen med sin läkare. Och det leder i sin tur till att de också får en bättre behandling” säger Pia Sander, VD för AcadeMedia Learning Consulting.

AcadeMedia Learning Consulting utvecklar lösningar som utifrån god pedagogik, design och teknik, bidrar till att effektivisera olika komptensutvecklingsinsatser. Tre huvudområden är e-learning, affärssimulering samt en konsultdel inriktad på unika, skräddarsydda kommunikationslösningar. Bolaget ingår i AcadeMedia koncernen.

Detta är endast ett av flera nya uppdrag som bolaget har anförtrots och Pia Sander ser positivt på utvecklingen i bolaget.


Göteborg 2008-01-18

AcadeMedia AB (publ)


För ytterligare information kontakta

VD AcadeMedia Learning Consulting Pia Sander
Telefon: 040 20 63 06 eller 0704 28 03 06
E-post: pia.sander@academedia.se

CFO Torbjörn Sannerstedt
Telefon: 031 704 80 61 eller 0708 66 22 55
E-post: torbjorn.sannerstedt@academedia.se