×
 

Åsa Broander är årets kvalitetsutvecklare inom AcadeMedia– Det är jätteroligt – vilket erkännande! Jag känner mig väldigt stolt och rörd, säger Åsa Broander.

– Det som driver mig är att se att vi gör skillnad för barnen i vår verksamhet. Mina medarbetare är otroligt viktiga för mig och jag vill skapa förutsättningar för att de ska kunna utvecklas.

För Åsa Broander är delaktighet viktigt. Hon tror på varje medarbetare, utmanar utifrån individuella förutsättningar och är mån om att låta pedagogerna delta i sammanhang utanför den egna förskolan, exempelvis genom att hålla föreläsningar för att dela kunskap med andra. Med arbetssätt som till exempel pedagogiska lunchreflektioner och mästare-lärling driver hon det kollegiala utvecklingsarbetet som ett naturligt inslag i vardagen.

–Jag behöver höra vad mina medarbetare tycker och därför behöver jag skapa forum där vi möts. På varje förskola har vi exempelvis en styrgrupp. Där möter vi i ledningen en representant från förskolan. På mötena kan alla som vill lyfta frågor som rör verksamheten och som vi behöver fatta beslut kring – det är en växelverkan som vi också dokumenterar. Det handlar om kommunikation och information.

Många vänder sig till Åsa Broander för att lära sig om kvalitetsutveckling i förskolan och Sara Lindberg, kvalitetschef för AcadeMedias förskolor, förstår varför.

– Åsa har under flera år drivit ett kvalitativt, långsiktigt och systematiskt arbete för att bredda och fördjupa kvaliteten på de förskolor hon leder. Hon har en väl fungerande struktur som är utgångspunkten för verksamhetens uppföljning och utveckling. Genom att kombinera Pysslingen Förskolors gemensamma riktning för kvalitetsarbetet med sitt eget sätt att arbeta samt en tydlig verksamhetsidé blir kvalitetsarbetet än mer fördjupat. Alla är delaktiga.

Varje år kan alla som arbetar inom någon av AcadeMedias verksamheter nominera ledare till ledarpriser. Priserna delas ut i olika kategorier och syftet är att uppmärksamma framgångsrikt ledarskap. Vi har identifierat att ledarskapet är avgörande för kvaliteten och utvecklingen i våra verksamheter, och genom att lyfta goda förebilder vill vi bidra till att rikta fokus mot betydelsen av ett bra ledarskap i svensk förskola, skola och vuxenutbildning.

Här kan du se vilka som vunnit AcadeMedias ledarpriser tidigare år.