×
 

Årsavslutning på mentorsprogrammen

AcadeMedia Academy arrangerar årligen flera längre utvecklingsprogram för blivande och befintliga ledare inom organisationen. Mentorsprogrammet för ledare och mentorsprogrammet för seniora ledare är två uppskattade och återkommande satsningar.

Nu har årets program haft läsårsavslutning där deltagarna bland annat fick presentera ett eget case och inspireras av externa föreläsare.

–Våra mentorsprogram syftar till att fördjupa perspektiven om vad det innebär att vara ledare i pågående samhällsutveckling och vad vi behöver agera på för att ligga i framkant. Vi vill att innehållet i programmet ska utmana och stimulera de ledare som deltar och att de ska få med sig nya perspektiv kring lärande och ledarskap, säger Lisa Oldmark, HR-direktör, som håller i programmen.

Mentorer och adepter

Deltagarna paras ihop med varandra under programmets gång -  de mer seniora ledarna får varsin adept. Syftet är att kunna ge varandra nya och utvecklande perspektiv där både mentor och adept får lära känna en annan verksamhet och i många fall även en annan typ av ledarskap. 

–Jag har fått möjlighet att lära känna en ny och helt fantastisk kollega, och utöver det ett för mig ganska okänt segment. Det skapar en ökad förståelse för vår organisation och jag och min adept har även kunnat hitta synergier och samarbetsmöjligheter mellan våra båda segment och verksamheter. Våra samtal har varit givande och inspirerande, det är inte så ofta man tar sig tiden att verkligen diskutera organisation och verksamhetsstyrning på ett så grundligt sätt, säger Annica Gustafsson Roxström, chef för drift och verksamhetsstöd inom AcadeMedia som deltog som mentor.

–Vid examinationen hade jag dessutom lyxen att få inblick i andra chefers utvecklingsresor. Jag blir glad och stolt över alla duktiga och insiktsfulla medarbetare som vi har i AcadeMedia, säger hon.

Ledarskap ur ett annat perspektiv

Jonas Kornbrink, rektor på Sjölins i Göteborg, har varit adept i mentorsprogrammet för seniora ledare. Jonas har lång erfarenhet som rektor och har varit inom AcadeMedia sedan 2014. Han har under lång tid behövt fokusera på att förändra, omorganisera och strukturera. Idag är verksamheten han jobbar i mer stabil och nya rutiner har satts på plats, vilket ställer andra krav på honom som ledare. 

För Jonas blev mentorsprogrammet en möjlighet att se på sitt ledarskap på ett nytt sätt och fundera över sina ledarhandlingar i vardagen.

–Genom att vara öppen och tydlig med vad som ligger bakom olika beslut och vart du vill komma, kan du skapa förtroende som i sin tur leder till tillit. Att det inte finns någon dold agenda. När man känner tillit och när det finns transparens kan vi börja skapa tillsammans, vi får mod att våga lyckas och misslyckas. Och har man mod så skapar det i sin tur passion, säger Jonas Kornbrink. 

Lars Strannegård från Handelshögskolan väckte nya tankar

Under avslutningen av mentorsprogrammet för seniora ledare gästade Handelshögskolans rektor Lars Strannegård. Under en timmes föreläsning fick mentorsparen lyfta blicken och se på den utbildningstradition vi har i Sverige ur ett internationellt perspektiv och jämföra med hur många andra länder ser på bildning. Frågan om hur vi kan, eller kanske snarare bör, ta inspiration och lärdom från universitet i andra länder där idrott och estetik har en mer framträdande och viktig roll i bildningen väckte många nya tankar. 

Mentorsprogrammen - en viktig insats som återkommer

Som ansvarig för mentorsprogrammen har Lisa Oldmark under flera år haft förmånen att få vara med när nya ledarkontakter knyts, när idéer uppstår och koncernövergripande utveckling sker. 

–Jag blir berörd på riktigt när jag ser dessa fina band och genuina utbyten som alla deltagare har med varandra. De vill något, de vill vara de bästa ledarna för att vi tillsammans ska kunna erbjuda högkvalitativ utbildning, lärande och bildning som skapar ett bättre samhälle för alla elever, barn, studenter och deltagare, säger Lisa Oldmark.

Du kanske också är intresserad av