×
 

Årets kvalitetsrapport och årsredovisning publicerade– Aldrig tidigare har AcadeMedia utbildat så många människor och behovet av att investera i kunskap har aldrig varit större. Vårt uppdrag är därför viktigare än någonsin och vi står väl rustade för framtida utmaningar, med en stabil ekonomi och ett systematiskt kvalitetsarbete som hela tiden utvecklas, säger Marcus Strömberg, VD AcadeMedia.

Under läsåret 2016/17 har AcadeMedias kvalitetsmodell, AcadeMediamodellen, vässats ytterligare, med en ännu tydligare koppling från kvalitetsuppföljning och kontroll vidare till utveckling och kvalitetshöjande aktiviteter. Det gångna året genomförde dessutom Skolinspektionen tillsyner på 179 grund- och gymnasieskolor inom AcadeMedia och 133 av skolorna fick helt prickfria beslut.

– Om man jämför med riksgenomsnittet för 2016 så klarar våra skolor Skolinspektionens tillsyner betydligt bättre, oavsett om man tittar på grundskolan eller gymnasiet. Det är ett kvitto på att vi har goda förutsättningar att lyckas med vårt fortsatta kvalitetsarbete och våra prioriterade utvecklingsområden. Ett sådant är att i ännu högre utsträckning följa upp och utveckla undervisningen, säger AcadeMedias kvalitetschef Ingela Gullberg.

Att ett stort utbildningsföretag som AcadeMedia har en stabil ekonomisk grund att stå på är avgörande för att det arbetet ska bli framgångsrikt.

– Det ger våra medarbetare och alla som valt våra verksamheter en trygghet. Vi är en stabil och långsiktig aktör som drivs av att hela tiden bli bättre på att utföra det viktiga uppdrag vi har tagit på oss, och vi har en spännande resa framför oss. Sverige står inför flera stora utmaningar, exempelvis när det gäller integration, och vi ser fram emot att ta oss an dessa utmaningar tillsammans med övriga utbildningssverige, säger Marcus Strömberg.

Här hittar du AcadeMedias årsredovisning - gymnasiesegmentet och grundskolesegmentet
Här hittar du AcadeMedias kvalitetsrapport

Mer läsning:

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 000 medarbetare på våra drygt 600 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. 

Alla 160 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. 

Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget.