×
 

Arbetsförmedlingens framtid är vårt gemensamma ansvarVi bevittnar just nu en historisk händelse i myndighetssverige. Reformeringen av Arbetsförmedlingen är en av de största och viktigaste som en myndighet genomgått i modern tid. Politikerna har gett myndigheten uppdraget att utveckla framtidens modell för matchning av arbetssökande. De fyra koalitionspartierna talar om en reformerad myndighet med ett mer renodlat uppdrag. Arbetsförmedlingen ska arbeta tätare med utbildningsaktörer och bemanningsföretag. Exakt hur det kommer att se ut är inte klart, men genom utökad samverkan ska Arbetsförmedlingen rusta och matcha arbetssökande till de lediga jobben på ett mer effektivt sätt. 

Att Arbetsförmedlingens nuvarande situation inte fått större negativ påverkan på arbetsmarknaden kan vi tacka den goda konjunkturen för. Nu spås en avmattning i konjunkturen med ökad arbetslöshet som följd. Faktum är att Arbetsförmedlingens siffror visar att antalet arbetssökande ökar för första gången sedan 2017. Det krävs därför snabba och kraftfulla initiativ för att tackla de utmaningar som finns på framtidens arbetsmarknad.

Den nya Arbetsförmedlingen kan bli en stor framgång, men det är viktigt att man lär av tidigare misstag. Långsiktiga och seriösa samarbeten behöver säkerställas med ett antal samarbetspartners som håller hög kvalitet och som löpande utvärderas.

  • AcadeMedia är stolta över att vi har samarbetat med Arbetsförmedlingen i snart 30 år. Utifrån den erfarenheten har vi identifierat några framgångsfaktorer för att motverka segregation och utanförskap;

     
  • Vidareutveckling av det befintliga uppdraget kring stöd och matchning. Utgå från näringslivets behov och arbeta i nära samverkan mellan arbetssökande, näringsliv och myndigheter.
     
  • Stark lokal förankring. Där den lokala dialogen fungerar och bygger på förtroendefullt samarbete, där ser vi också att de som står långt utanför arbetsmarknaden snabbare kommer i arbete. Tiden från arbetssökande till arbete eller studier förkortas och alla de verktyg som finns tillgängliga kan användas på rätt sätt i rätt tid.

  • Att använda sig av digitaliseringens fördelar. I Sverige har vi kommit långt när det gäller nätbaserade utbildningar. De håller väldigt hög kvalitet och allt fler väljer att läsa på distans för att kunna kombinera studier med den livssituation man befinner sig i.

  • Omfattande satsningar på lärlings/yrkesutbildningar, för att tackla de stora utmaningarna som finns gällande kompetensförsörjning. Det handlar om branscher och yrken med stor efterfrågan på arbetskraft, till exempel elektriker, VVS-ingenjör och vårdpersonal. Här har Arbetsförmedlingen en nyckelroll.

Stark lokal förankring. Där den lokala dialogen fungerar och bygger på förtroendefullt samarbete, där ser vi också att de som står långt utanför arbetsmarknaden snabbare kommer i arbete. Tiden från arbetssökande till arbete eller studier förkortas och alla de verktyg som finns tillgängliga kan användas på rätt sätt i rätt tid.

Att använda sig av digitaliseringens fördelar. I Sverige har vi kommit långt när det gäller nätbaserade utbildningar. De håller väldigt hög kvalitet och allt fler väljer att läsa på distans för att kunna kombinera studier med den livssituation man befinner sig i.

Omfattande satsningar på lärlings/yrkesutbildningar, för att tackla de stora utmaningarna som finns gällande kompetensförsörjning. Det handlar om branscher och yrken med stor efterfrågan på arbetskraft, till exempel elektriker, VVS-ingenjör och vårdpersonal. Här har Arbetsförmedlingen en nyckelroll.

Låt oss tillsammans utveckla en rörligare arbetsmarknad där fler arbetssökande kommer in, istället för att bli kvar utanför. En förutsättning för det är att Arbetsförmedlingen får klara besked om framtiden. Arbetsförmedlingen behöver nu få ett tydligt och långsiktigt uppdrag av våra politiker samt ekonomiska förutsättningar för att klara omställningen.
 

Marcus Strömberg

vd AcadeMedia