×
 

Antalet studerande vid AcadeMedias yrkeshögskolor ökar med 25 procent och passerar 10 000 studerande

AcadeMedias yrkesutbildningar har fått en rekordstart med drygt 10 200 studerande, vilket är 25 procent fler än föregående verksamhetsår. Swedish Education Group AB som förvärvades i december 2020 bidrog genom KYH med 19 procentenheter av den totala ökningen.

- Vi är stolta över att vi är med och bidrar till en utbildningsform som har stor betydelse för Sverige och det svenska näringslivet. Att vi nu erbjuder fler än 10 000 deltagare möjligheten till en ny framtid genom våra YH-utbildningar innebär både att svenska företag blir mer konkurrenskraftiga och att fler kommer ut i rätt sysselsättning, säger Christer Hammar, chef för AcadeMedias vuxenutbildning.

Tillväxten i AcadeMedias yrkeshögskolor är främst hänförligt till fler beviljade starter i kombination med att det ökade söktrycket resulterat i fler studerande samt att fler studenter fullföljer sina utbildningar. Det sistnämnda är en effekt av vårt systematiska kvalitetsarbete och goda samarbete med näringsliv och branschorganisationer.

Fakta: AcadeMedias vuxenutbildningssegment och AcadeMedias yrkeshögskolor

  • AcadeMedias vuxenutbildning är Sveriges största aktör inom vuxenutbildning och finns på cirka 150 platser i landet. Verksamheten arbetar inom tre huvudsakliga affärsområden: kommunal vuxenutbildning (58 procent av omsättningen), yrkeshögskola (26 procent) och arbetsmarknadstjänster (13 procent). Verksamhetsåret 2020/21 omsatte segmentet 1 850 MSEK.
  • Verksamheten bedriver utbildningar inom de flesta av Myndigheten för Yrkeshögskolas utbildningsområden, där de största är Ekonomi & Försäljning, Samhällsbyggnad, Data/IT, Hälso- & sjukvård och Teknik & Tillverkning.
  • AcadeMedias yrkeshögskolor genomsyras av ett starkt kvalitetsfokus med tydliga styrdokument och löpande kvalitetsuppföljningar. Samverkan kring riktlinjer för processer och rutiner för att främja ständig utveckling är en viktig framgångsfaktor i det systematiska kvalitetsarbetet. De senaste åren har processerna i det pedagogiska arbetet utvecklats, vilket medfört att fler studenter fullföljt sina utbildningar.

Fakta: Myndigheten för Yrkeshögskolas tilldelningar

  • Verksamheten för yrkeshögskolan regleras av Myndigheten för yrkeshögskola (MYH) som analyserar arbetsmarknadens behov av utbildningar inom yrkeshögskolan samt beslutar om vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och beviljar statliga medel till utbildningsanordnarna.
  • Ordinarie ansökningsprocess för tillstånd att starta utbildningar tar cirka ett år. Ansökningar skickas in under sommaren varefter MYH meddelar tilldelningsbeslut under början av kalenderåret för utbildningsstart på hösten.

För mer information, kontakta:

Christer Hammar, chef för segment vuxenutbildning
Telefon: +46 70 377 45 00
E-post: christer.hammar@academedia.se

Hanna Clausén, IR ansvarig
Telefon: +46 8 794 42 62
E-post: hanna.clausen@academedia.se

 

Om AcadeMedia

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 18 100 medarbetare på våra drygt 680 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 188 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se