×
 

Alla ska ha tillgång till statistiken

Porträttbild av AcadeMedias kommunikationsdirektör, Paula Hammerskog

Problemet är löst! 

Sedan jag skrev nedanstående blogg har det hänt en del. SCB har hittat en enkel lösning på ett stort problem. Det hela känns nästan lite för enkelt, men man måste ju ändå lita på att SCB kan sitt eget regelverk.

Det som behöver göras är att ändra ändamålet med insamlingen av uppgifter. Idag är ändamålet statistik, då gäller statistiksekretess. Ändrar man ändamålet till informationsinsamling gäller inte statistiksekretessen. Enligt SCB kan dock uppgifterna ändå användas för att sätta samman statistik. Det här låter krångligare än det är. Vi gör samma sak vi alltid gjort men SCB kallar det informationsinhämtning i stället för statistikinhämtning.

Det betyder att uppgifterna kan samlas in precis som förut, bara med ett annat formellt ändamål. Det betyder att statistiken kan sammanställas precis som förut. Det betyder att statistiken kan publiceras precis som förut.

Det betyder också att om vi alla bara tänkt efter direkt när problemet uppstod (=när statistiken blev sekretessbelagd) hade vi löst frågan på några dagar. Det viktiga är dock att vi, om SCB:s förslag införs, snabbt kan återgå till samma läge vi var innan statistiken hemligstämplades. Det är jättebra.

En skillnad finns när det gäller socioekonomiska variabler. Där måste det uppenbarligen till en förordningsändring. Sådana beslutar regeringen om. Det borde inte behöva ta särskilt lång tid att ta fram underlag för ett sådant beslut. Inte när vi är i en situation där alla är eniga om att vi har ett regelverk som inte funkar och att det är lika bråttom som viktigt att ändra det.

SCB:s förslag finns. Se längst ner på sid 3 och början på sid 4, där står det:

Det problem som uppstått beror på att de uppgifter om skolhuvudmännen som publiceras på webbplatsen Utbildningsguiden samlas in för statistikändamål och därmed träffas av SCB – Redovisning av regeringsuppdrag 4 av 7 statistiksekretessen. Om uppgifterna i stället skulle samlas in med ändamål att användas i informationssystemet så skulle de även kunna användas för statistikframställning. Enligt SCB:s bedömning skulle uppgifterna kunna samlas in samtidigt för båda dessa ändamål.

Jag fullkomligt älskar enkla lösningar på svåra problem. Tack SCB.

Paula Hammerskog

Trygghetsdirektör AcadeMedia