×
 

Alla AcadeMedias elever och lärare i säkerhet

De två skolor som är i Bryssel just nu är Mikael Elias Gymnasium i Karlskrona och Plusgymnasiet i Uddevalla.

Mikael Elias har 28 elever, två lärare och två chaufförer i Bryssel. Gruppen har åkt buss dit, och har beslutat att lämna Bryssel redan i dag, ett dygn tidigare än planerat.

Plusgymnasiet i Uddevalla har 24 elever och tre lärare i staden, gruppen har samlats på sitt hotell och hoppas kunna åka hem som planerat i morgon. Man har varit i kontakt med svenska konsulatet och följer deras rekommendationer. 

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas i hela utbildningskedjan. Våra 12 000 medarbetare på drygt 500 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningsenheter har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 140 000 barn, elever och deltagare som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål.

Alla som valt oss ska få de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential och vi ger garantier när det gäller utbildning, kvalitet, öppenhet och trygghet.

Vi är Skandinaviens största utbildningsföretag – vår storlek skapar trygghet och stabilitet.