×
 

AI utvecklas snabbt – skolan måste hänga med 

Vad händer med skolan och elevernas lärande när AI tränger allt djupare in i samhället? Hur påverkas lärarens roll och hur ska vi tänka kring etiken när den artificiella intelligensen förflyttar gränserna för vad som är möjligt att göra?

Joakim Molander, utbildningsdirektör för AcadeMedias kreativa gymnasieområde, menar att skolan inte har något annat val än att följa med i utvecklingen. Nu på torsdag deltar han i ett panelsamtal om AI i lärarens vardag på Bokmässan i Göteborg. 

-Det är viktigt att inte fastna i om AI är bra eller dåligt för skolan, om det ska tillåtas eller inte. Vi befinner oss i ett stort paradigmskifte och skolan är ingen isolerad ö som kan bortse från den utveckling som sker i rasande takt, säger han. 

-Inom AcadeMedias kreativa gymnasieområde har vi börjat utbilda rektorer och processledare i samverkan med Luleå tekniska universitet. Vi måste hänga med och rusta våra elever för framtiden, säger Joakim Molander. 

”Ibland är papper och penna bäst” 

Debatten om AI i skolan handlar ofta om hur lärare kan säkerställa att elever inte fuskar. Men det är att göra en allt för snäv diskussion av något som är betydligt större, menar Joakim Molander. 

-Det finns givetvis många och stora risker med AI som vi måste vara medvetna om, nya sätt att fuska är ett av dem. AI-baserade chattrobotar är inte heller fria från fördomar, de kan inte sålla korrekt från felaktig information. Det blir också allt svårare att avgöra om bilder och filmer är riktiga eller AI-genererade. Det ställer helt nya krav på skolors arbete med kritiskt tänkande och källkritik, säger han. 

-Det är viktigt att hitta en balans, vi ska varken trycka bort AI helt eller kasta oss över allt nytt som kommer. Vi behöver ha ungefär samma förhållningssätt som till digitalisering i skolan i stort - det finns enorm potential inom vissa områden, men vissa saker lär sig elever fortfarande bäst med papper och penna. 

Stöd för lärare och elever 

De kommande tio åren kommer AI att påverka lärares och elevers vardag alltmer, spår Joakim Molander. 

-AI kommer aldrig att ersätta lärare men jag tror att lärarens roll kommer att förändras. Lärare kommer i högre utsträckning behöva coacha och guida - det är svårt att konkurrera med AI om att besitta mer samlad faktakunskap, säger han. 

-Jag tror också att lärare kommer att ha bra stöd av AI i vardagen, inte minst när det kommer till att få avlastning med tidskrävande arbetsuppgifter. Ett konkret exempel är att AI kan hjälpa lärare att nivåanpassa uppgifter utifrån elevers olika kunskapsnivå, något som idag tar mycket tid och energi för många, säger han. 

För eleverna kan en AI-robot fungera som en extralärare i vissa moment. Joakim Molander ger ett konkret exempel här också. 

-Elever kan få svar på individanpassade frågeställningar om vad de behöver förbättra i sitt skrivande. Det tror jag kan vara ett bra extrastöd för många, säger han. 

Metodstöd och etiska riktlinjer 

Joakim Molander menar att både myndigheter och skolhuvudmän behöver arbeta intensivt med att ta fram metodstöd för hur man kan och bör använda AI i skolan. Någon form av etiska riktlinjer behövs också. 

-Det är viktigt att det inte bara är tidiga användare och intresserade personer inom lärarkåren som driver utvecklingen lokalt. Det får inte bli personberoende, alla skolor måste jobba med detta på ett genomtänkt sätt, säger han. 

AcadeMedias kreativa gymnasieområde består av skolor som bland annat utbildar inom foto, film och spelutveckling. Det är områden som i hög grad kommer att påverkas av AI i framtiden. 

-För oss är det otänkbart att inte hänga med i utvecklingen. Våra elevers framtida yrken kommer att vara annorlunda jämfört med idag.  Det är därför vi utbildar processledare och rektorer i samarbete med Luleå tekniska universitet. Vi måste rusta våra elever för en framtid så som den kommer att se ut, säger Joakim Molander. 

Du kanske också är intresserad av