×
 

Academy firar tio år: ”Har betytt otroligt mycket" 

Idag är AcadeMedia Academy ett självklart nav för kompetensutveckling inom AcadeMedia. Tusentals medarbetare har gått de utbildningar och utvecklingsprogram som Academy erbjudit sedan starten för tio år sedan.
Lisa Oldmark står med en mikrofon i handen och håller ett tal. I bakgrunden syns människor och ballonger. På bilden står det Academy 10 år.

Men hur började allt? 

-Jag minns att vi satt på huvudkontoret och pratade om att starta en intern akademi. Pysslingen hade relativt nyligen blivit en del av AcadeMedia och vi var överens om hur viktigt det var för oss att arbeta med kompetensutveckling och kompetensförsörjning på ett strategiskt sätt, berättar Lisa Oldmark som idag är HR-direktör på AcadeMedia. 

-Jag hade skissat på en idé och under hösten 2012 smyglanserade vi AcadeMedia Academy för alla våra ledare. Under våren 2013 startade vi på riktigt med fyra träffar för ledare, säger hon. 

”En bra ledare sätter eleven i centrum” 

Lisa Oldmark har vigt sitt yrkesliv åt svensk skola och alltid varit fast övertygad om att ledarskapet är helt avgörande för att utbildningen ska bli bra.  

–Redan när Pysslingen startade sina första förskolor på 80-talet fokuserade man på förskolecheferna. När jag själv fick förmånen att starta Söderby skola 1998 var det lika självklart för mig att prioritera ledarskapet. En bra ledare sätter eleven i centrum, det är därför ledarskapet är så viktigt, säger hon. 

–När jag ritade mina första organisationskartor satte jag alltid eleven i mitten, och därefter ritade jag cirklar runtom med lärare, rektor och övriga yrkesgrupper. Vittra hade tidigt samma tankar kring ledarskapets betydelse för lärandet, säger Lisa Oldmark. 

Att Academy har ett starkt fokus på ledarskapsutveckling grundar sig i just den övertygelsen. Den röda tråden har alltid funnits där och med åren har Academys insatser blivit både bredare och mer djupgående. Talangprogrammet för framtida ledare och mentorsprogram för mer seniora ledare är två exempel på återkommande större satsningar. 

–Vi försöker att vara lyhörda inför våra verksamheters behov och anpassa våra insatser därefter. För oss handlar ledarskapsutveckling i stor utsträckning om att säkra kompetensförsörjningen. Vi vill ha skickliga ledare, vi vill behålla dem länge och vi vill att alla medarbetare ska ha en bra chef. Det ger oss rätt förutsättningar att skapa bra utbildningar, säger Lisa Oldmark. 

Flera ben i Academys uppdrag 

Hon spår att ledarskapet inom utbildningssektorn blir ännu viktigare i framtiden. En del i Academys uppdrag är att följa aktuell forskning, ny lagstiftning och globala trender, både inom utbildning och ledarskap. 

Lisa Oldmark menar att frågor som handlar om hållbarhet blir allt viktigare. 

–Vi har gått från att mest prata om hållbarhet i termer av miljö och klimat till att också prata om hållbart ledarskap och medarbetarskap. Samhällsutvecklingen går otroligt snabbt och vi behöver rusta både ledare och medarbetare med rätt verktyg, säger hon. 

–Digitalisering är ett område som vi behöver förhålla oss till när vi pratar om hållbart ledarskap, medarbetarskap och lärande. Pandemin lärde oss mycket eftersom vi tvingades ställa om, tänka nytt och utveckla i snabb takt. För Academy innebar det att vi tog fram fler digitala utbildningsinsatser som nådde ut till många fler och det arbetet har fortsatt, berättar Lisa Oldmark. 

Digitaliseringsdebatten handlar dock i första hand om hur barn och elever lär sig i förskolan och skolan. Även här har Academy en viktig roll att spela. 

–Academys uppdrag är att hjälpa oss som utbildningsorganisation att navigera klokt i de här frågorna. För mig är det inget alternativ att bara säga stopp och backa bandet, inte heller att hoppa på alla nya trender som kommer. Vi behöver tänka klokt och alltid ha starkt fokus på lärandet, säger Lisa Oldmark. 

Fler yrkesgrupper ges ett sammanhang 

De senaste åren har Academys insatser börjat omfatta fler yrkesgrupper, som till exempel skoladministratörer och medarbetare inom fritidshemmet.  

–I en stor koncern som AcadeMedia har man kollegor i hela landet, även om man kanske är ensam i yrkesrollen på sin förskola eller skola. Vi ser stora vinster med att skapa forum där dessa viktiga yrkesgrupper kan träffas och utvecklas tillsammans. Det kan ske i form av utbildningar, nätverksträffar eller digitala föreläsningar. Det här kommer vi att göra ännu mer av framöver eftersom vi ser hur uppskattat det är, säger Lisa Oldmark. 

Idag är Lisa Oldmark HR-direktör på AcadeMedia men på många sätt kommer hon nog alltid att personifiera Academy. Det är Lisa Oldmarks driv och engagemang som lagt grunden för det som idag är en självklar och viktig del av AcadeMedia.  

På frågan om vad Academy betytt för henne svarar hon: 

–Academy har betytt jättemycket för mig. Det var samma sak när jag startade Söderby skola. Det var luften jag andades, det finaste jag gjort i mitt yrkesliv. Jag har samma starka känslor för Academy. Att få vara en katalysator för utveckling i en organisation som AcadeMedia, som alltid har blicken mot horisonten, känns otroligt meningsfullt, säger Lisa Oldmark. 

Du kanske också är intresserad av