×
 

AcadeMedias yrkeshögskolor tilldelas cirka 30 procent fler utbildningsplatser än föregående år och tar marknadsandelar

AcadeMedias yrkeshögskolor har tilldelats drygt 9 500 (7 364) utbildningsplatser. Detta meddelar Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) som idag presenterat vilka ansökningar som har beviljats. Tilldelningen innebär en ökning på cirka 30 procent jämfört med förra året. I och med tilldelningen tar AcadeMedia marknadsandelar.


– Vi är otroligt glada och stolta över dagens besked, som ytterligare understryker att våra yrkesutbildningar har en positivt påverka på kompetensförsörjningen i samhället. Vi ser att närmare 90 procent av våra deltagare lyckas etablera sig på arbetsmarknaden efter avlutad utbildning och ser fram emot att erbjuda ännu fler deltagare samhällsviktiga utbildningsplatser till hösten, säger Christer Hammar, chef för AcadeMedia vuxenutbildning.

AcadeMedias yrkeshögskolor utgjorde 48 (44) procent av segmentets omsättning under första kvartalet 2023/24. Den ekonomiska effekten av dagens tilldelning realiseras först när elever har rekryterats till utbildningarna. 

Yrkeshögskolan i Sverige växer. Årets totala tilldelning på cirka 40 700 platser (35 000) är en ökning med 16 procent. Med mer stöd från regeringen och en ökad budget har myndigheten godkänt fler YH-utbildningar jämfört med föregående år. Syftet är att möta de fortsatta kompetensbehoven i Sverige, möjliggöra omställning och främja matchning på arbetsmarknaden. Stort fokus i tilldelningen ligger på teknik och grön omställning.

Fakta: Myndigheten för Yrkeshögskolas tilldelningar
Källa: Myndigheten för yrkeshögskola 

  • Verksamheten för yrkeshögskolan regleras av Myndigheten för yrkeshögskola (MYH) som analyserar arbetsmarknadens behov av utbildningar inom yrkeshögskolan samt beslutar om vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och beviljar statliga medel till utbildningsanordnarna. 
  • Ordinarie ansökningsprocess för tillstånd att starta utbildningar tar cirka ett år. Ansökningar skickas in under sommaren varefter MYH meddelar tilldelningsbeslut under början av kalenderåret för utbildningsstart på hösten. 

Fakta: AcadeMedias yrkeshögskola  

  • AcadeMedias yrkeshögskolor har närvaro i stora delar av Sverige. I portföljen ingår bland annat Hermods, KYH, Affärshögskolan, Movant och The Game Assembly. 
  • AcadeMedias yrkeshögskolor utgjorde 48 (44) procent av vuxenutbildnings segmentets omsättning under första kvartalet 23/24.

För mer information, kontakta:
Christer Hammar, chef för segment vuxenutbildning
Telefon: +46 70 377 45 00
E-post: christer.hammar@academedia.se

Hanna Clausén, tf CFO
Telefon: +46 8 794 42 62
E-post: hanna.clausen@academedia.se

Om AcadeMedia

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 19 400 medarbetare på våra drygt 700 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 198 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge, Tyskland och Nederländerna. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se