×
 

AcadeMedias yrkeshögskolor tilldelas 9 500 utbildningsplatser

AcadeMedias olika yrkeshögskolor har tilldelats drygt 9 500 utbildningsplatser. Detta meddelar Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) som idag presenterat vilka ansökningar som har beviljats. Ökade satsningar och stort fokus på teknik och grön omställning sker redan till hösten.
Bild på byggelever

Bild från Hermods vuxenutbildning. Fotograf: Happy Wilder

Med ökat stöd från regeringen och en större budget har Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) godkänt fler YH-utbildningar jämfört med förra året. Syftet är att möta de fortsatta kompetensbehoven i Sverige, möjliggöra omställning och främja matchning på arbetsmarknaden.  

 AcadeMedias yrkeshögskolor tilldelas drygt 9500 platser, vilket är cirka 2200 fler än föregående år.
 
– Vi är otroligt glada och stolta över dagens besked, som ytterligare understryker att våra yrkesutbildningar har en positiv påverkan på kompetensförsörjningen i samhället. Vi ser att närmare 90 procent av våra deltagare lyckas etablera sig på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning och ser fram emot att erbjuda ännu fler deltagare samhällsviktiga utbildningsplatser till hösten, säger Christer Hammar, chef för AcadeMedia vuxenutbildning. 

Fakta 

Ansökningsomgång 2024 (källa: Myndigheten för yrkeshögskolan) 

  • Av de totalt cirka 1 200 inkomna ansökningarna om att bedriva YH-utbildningar har myndigheten beviljat 477. Sett till antalet utbildningsplatser rör det sig om drygt 40 700.  Det totala utbudet av utbildningsplatser inom yrkeshögskolan ökar, med anledning av dagens beslut, med 6 procent. Teknik och tillverkning (14%) är områden som växer, även Data/IT (11%) och Samhällsbyggnad och byggteknik (12%) ökar. 
  • Det är arbetsmarknadens behov som styr när MYH beslutar om vilka utbildningar som ska starta. I årets tilldelningar har myndigheten valt att prioritera utbildningar inom grön omställning och digitalisering.  
  • Verksamheten för yrkeshögskolan regleras av Myndigheten för yrkeshögskola (MYH) som analyserar arbetsmarknadens behov av utbildningar inom yrkeshögskolan samt beslutar om vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och beviljar statliga medel till utbildningsanordnarna. 
  • Ordinarie ansökningsprocess för tillstånd att starta utbildningar tar cirka ett år. Ansökningar skickas in under sommaren varefter MYH meddelar tilldelningsbeslut under början av kalenderåret för utbildningsstart på hösten.