×
 

AcadeMedias yrkeshögskolor tilldelades drygt 7 300 utbildningsplatser och tar marknadsandelar

AcadeMedias yrkeshögskolor har tilldelats drygt 7 300 utbildningsplatser och tar marknadsandelar. Detta har meddelats av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) som idag presenterat vilka ansökningar som beviljats. Tilldelningen innebär att AcadeMedias totala antal utbildningsplatser hösten 2023 uppskattas vara fler jämfört med hösten 2022.

Årets tilldelning på cirka 35 000 (35 000) platser är i nivå med föregående år och innebär att marknaden nått en platå efter flera år av expansion. AcadeMedias yrkeshögskolor tilldelas 7 364 (5 872) utbildningsplatser, vilket motsvarar cirka 21 procent (16,7) av de totalt beviljade utbildningsplatserna. AcadeMedia tar också marknadsandelar. Sammantaget förväntas tilldelningen medföra att antalet utbildningsplatser på AcadeMedias yrkeshögskolor hösten 2023 är fler än hösten 2022.

- Dagens besked visar att vi stärker vår marknadsandel ytterligare och är ett starkt bevis på att vi kan möta upp det behov som finns kring kompetensförsörjningen av Sverige och svensk industri. Yrkeshögskolan är en viktig del för att möta framtidens samhällsutmaningar och därför är vi extra stolta över det förtroende som Myndigheten för yrkeshögskolan ger oss genom den här tilldelningsomgången. Vi ser fram emot hösten 2023, säger Christer Hammar, chef för AcadeMedia vuxenutbildning.

Myndigheten för yrkeshögskolan fortsätter att öka andelen distansutbildning. De utgör nu cirka 37 procent (36) av alla YH-utbildningsplatser. AcadeMedias vuxenutbildning har en lång erfarenhet av distansutbildning och fortsätter glädjas åt denna utveckling.

AcadeMedias yrkeshögskolor utgjorde 44 (35) procent av segmentets omsättning under första kvartalet 22/23. Den ekonomiska effekten realiseras först när elever har rekryterats till utbildningarna.

Fakta: Myndigheten för Yrkeshögskolas tilldelningar
Källa: Myndigheten för yrkeshögskola

  • Verksamheten för yrkeshögskolan regleras av Myndigheten för yrkeshögskola (MYH) som analyserar arbetsmarknadens behov av utbildningar inom yrkeshögskolan samt beslutar om vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och beviljar statliga medel till utbildningsanordnarna.
  • Ordinarie ansökningsprocess för tillstånd att starta utbildningar tar cirka ett år. Ansökningar skickas in under sommaren varefter MYH meddelar tilldelningsbeslut under början av kalenderåret för utbildningsstart på hösten.

Fakta: MYH:s ansökningsomgång 2022
Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan

  • Av de totalt 1 207 (1 238) inkomna ansökningarna om att bedriva YH-utbildningar har myndigheten beviljat 420 (426). Sett till antalet utbildningsplatser rör det sig om drygt 35 000. Årets tilldelning innebär att utbudet ligger ungefär i nivå med föregående år. 
  • Det är arbetsmarknadens behov som styr när MYH beslutar om vilka utbildningar som ska starta. I årets tilldelningar har myndigheten valt att prioritera utbildningar inom klimatomställning, energiförsörjning, hållbara transporter och elektrifiering.
  • En fjärdedel av de beviljade utbildningarna är inom teknik och tillverkning.

För mer information, kontakta:
Christer Hammar, chef för segment vuxenutbildning
Telefon: +46 70 377 45 00
E-post: christer.hammar@academedia.se

Hanna Clausén, IR-ansvarig
Telefon: +46 8 794 42 62
E-post: hanna.clausen@academedia.se

Om AcadeMedia

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 18 800 medarbetare på våra drygt 700 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 192 500 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge, Tyskland och Nederländerna. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se