×
 

AcadeMedias VD har förvärvat syntetiska optioner avseende AcadeMedia samt säljer delar av sitt aktieinnehav

Styrelsen i AcadeMedia AB (publ) har informerats av bolagets huvudägare Mellby Gård AB att AcadeMedias VD, Marcus Strömberg, har förvärvat syntetiska optioner avseende AcadeMedia utställda av Mellby Gård. För att bland annat finansiera förvärvskostnaderna för de syntetiska optionerna säljer Marcus Strömberg 150 000 aktier till Mellby Gård till en kurs om 83,07 kronor per aktie. AcadeMedia AB har inte medverkat i förvärvserbjudandet som har lämnats av Mellby Gård till AcadeMedias VD.

Mellby Gård har lämnat ett erbjudande till VD i AcadeMedia, Marcus Strömberg, att förvärva syntetiska optioner avseende AcadeMedia utställda av Mellby Gård. Marcus Strömberg har förvärvat 287 357 syntetiska optioner till ett pris som motsvarar optionernas marknadsvärde, vilket har beräknats till 1,5 miljoner kronor.

För att bland annat finansiera förvärvskostnaderna för de syntetiska optionerna säljer Marcus Strömberg 150 000 aktier till Mellby Gård till en kurs om 83,07 kronor per aktie.

- Jag är glad att Mellby Gård fortsätter att visa vilja att satsa långsiktigt på AcadeMedias utveckling tillsammans med mig. Det kapital som frigörs efter skatt vid aktieförsäljningen kommer jag att förutom återinvesteringen i AcadeMedia att använda till att återbetala lån från tidigare aktieköp, samt till köp av en privatbostad, säger Marcus Strömberg, VD för AcadeMedia.

- Vi är en långsiktig ägare i AcadeMedia och ser en stor potential i bolagets framtida utveckling. Vi ökar nu vårt ägande och vi är glada över att Marcus Strömberg vill fortsätta utveckla AcadeMedia tillsammans med oss, säger Johan Andersson, VD för Mellby Gård.

Ytterligare förändringar i VD Marcus Strömbergs innehav i AcadeMedia

I samband med publiceringen av AcadeMedias kvartalsrapport för det andra kvartalet 2020/21 har aktiematchningsprogrammet 2017 löpt ut och det första teckningsfönstret för teckningsoptionsprogrammet 2017 öppnades. Båda programmen har löpt sedan årsstämman 2017. Med anledning av detta har följande händelser ägt rum:

  • AcadeMedias VD ökar sitt aktieinnehav med 7 673 stamaktier som ett resultat av aktiematchningsprogrammet.
  • AcadeMedias VD säljer 52 500 teckningsoptioner till ett pris om 14,04 kr/option. Köpare av teckningsoptionerna är huvudägare Mellby Gård.

Efter dessa transaktioner kommer AcadeMedias VD ha följande innehav i AcadeMedia

  • 153 521 aktier
  • 100 000 syntetiska optioner utställda av Mellby Gård 2018
  • 287 357 syntetiska optioner utställda av Mellby Gård 2021

Alla beräkningar av värden har skett efter marknadsmässiga principer

Fakta: de syntetiska optionerna utställda av Mellby Gård 2021
De syntetiska optionerna är hänförliga till AcadeMedias stamaktie och har en löptid om drygt två år. Optionerna kan utnyttjas under perioden februari – oktober 2023. Lösenpriset uppgår till 95 kronor per option, vilket motsvarar 115 procent av den volymvägda betalkursen för AcadeMedias stamaktie på Nasdaq Stockholm under perioden 8–12 februari 2021. Vid utnyttjandet av optionen erhåller innehavaren en kontant betalning av Mellby Gård motsvarande stamaktiens marknadsvärde med avdrag för lösenpriset, dock högst 25 kronor per option. Om marknadsvärdet understiger lösenpriset erhålls ingen betalning. AcadeMedias styrelse har informerats om detta erbjudande till AcadeMedias VD, i enlighet med gällande regelverk. 

För mer information, kontakta:
Hanna Clausén, IR-ansvarig
Telefon: +46 8 794 42 62
E-post: hanna.clausen@academedia.se

Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör
Telefon: +46 73-334 87 50
E-post: Paula.Hammerskog@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 17 600 medarbetare på våra 661 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 182 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se