×
 

AcadeMedias VD frånvarande från bolaget för att genomgå planerad operation

AcadeMedia meddelar idag att VD Marcus Strömberg från och med 22 januari kommer att vara tillfälligt frånvarande från bolaget. Detta för att genomgå en sedan länge planerad operation som kommer att innebära en kortare  konvalescens. 

Katarina Wilson, vice VD för AcadeMedia, utses till tillförordnad VD under Marcus Strömbergs frånvaro.

- Styrelsen har fullt förtroende för Katarina Wilson och den koncernledning som Marcus Strömberg har byggt upp, säger Håkan Sörman, styrelseordförande för AcadeMedia.

Katarina Wilson är vice VD för AcadeMedia sedan den 1 juli 2023 och har varit anställd inom AcadeMedia sedan 2016, såsom Chef för koncerncontroll och koncernredovisning (2016–2019) och CFO (2019-juni 2023).

För mer information, kontakta:
Hanna Clausén, IR-ansvarig
Telefon: +46 8 794 42 62
E-post: hanna.clausen@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 19 400 medarbetare på våra drygt 700 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 198 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge, Tyskland och Nederländerna. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se