×
 

AcadeMedias valberedning inför årsstämman 2010

Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes av årsstämman 2009. Valberedningen representerar tillsammans 38 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget. AcadeMedias årsstämma hålls 2010-04-29. Aktieägare som önskar lämna förslag till AcadeMedias valberedning skickas senast 2010-03-15 via e-post till elin.ohlin@academedia.se (rubricera ”Till Valberedningen”), eller brev på adress: AcadeMedia AB, Att: Elin Ohlin, Box 12267, 10226 Stockholm AcadeMedia AB (publ)