×
 

AcadeMedias valberedning inför årsstämman 2008

Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes av årsstämman 2007. Valberedningen representerar tillsammans 92 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget. Mikael Nachemson har utsetts till ordförande.

AcadeMedias årsstämma hålls den 13 maj 2008 kl 12.00 i Göteborg.

Aktieägare som önskar lämna förslag till AcadeMedias valberedning kan skicka e-post till torbjorn.sannerstedt@academedia.se (rubricera ”Till Valberedningen”), eller brev på adress: AcadeMedia AB, Att: Torbjörn Sannerstedt, Skärgårdsgatan 4, 414 58 Göteborg.

Göteborg den 9 januari 2008

AcadeMedia AB (publ)

För information kontakta:
Mikael Nachemson, ordförande valberedningen, tel. 031 708 64 20 eller mobil 0708 72 51 05


AcadeMedia är en av Sveriges ledande aktörer inom utbildningsbranschen för såväl privat som offentlig verksamhet. Företagets utbildningar baseras på modern pedagogik och teknik vilket stärker kunder och elevers konkurrenskraft och genererar mätbara vinster. AcadeMedia har huvudkontor i Göteborg och bedriver verksamhet på över 30 orter i Sverige. AcadeMedia är noterat på Stockholmsbörsen, Small Cap-listan. För ytterligare information om AcadeMedia besök www.academedia.se