×
 

AcadeMedias resultat för 2005 försämras

Volymerna bedöms under andra halvåret att ligga på ungefär samma nivå som för första halvåret 2005, med tyngdpunkt på kvartal 4, samtidigt väntas marginalerna förbättras. Volymerna och resultatet har under Q3 utvecklats sämre än förväntat. Detta leder till att ledningen nu bedömer att risken har ökat för att resultatet på helåret 2005 blir negativt. Ett åtgärdsprogram och ett förändringsarbete på både kort och lång sikt har initierats av ledningen. Mer information kommer att lämnas i kommande kvartalsrapport för kvartal 3. Kista 28 oktober 2005 Styrelsen