×
 

AcadeMedias koncept för vuxenutbildning ger nya affärer.

– Det är roligt att se att kunderna uppskattar våra ansträngningar att utveckla pedagogiken och metodiken utifrån riktlinjerna för hur riksdagen vill se vuxenutbildningen, säger Hans Prevander, VD för Eductus. Eductus har satt gymnasial vuxenutbildning som ett av sina strategiska och fokuserade tillväxtområden sen ett par år tillbaka. Målet är att använda modern metodik och teknik för att erbjuda yrkesinriktad såväl som allmän utbildning på gymnasial nivå. Under våren har nya avtal om vuxenutbildning skrivits med Nacka, Kungsbacka och nu senast Norrköpings kommun. Inom ramen för ett vilande avtal i Varberg har Eductus samtidigt vunnit en upphandling om orienteringskurser. – Att vi kan visa på gedigna erfarenheter från verkligt flexibel vuxenutbildning, i bland annat Stockholm och Eskilstuna, vilket banade väg för avtalet med Norrköping. Vi har goda rekommendationer och vann på vårt flexibla upplägg och anpassade yrkesutbildningar, säger Eva Appelgren, ansvarig för vuxenutbildningen inom Eductus. – I vårt erbjudande till Varbergs kommun drog vi nytta av vår totala potential gällande både förberedande, motiverande, flexibla och yrkesinriktade utbildningar samt våra distanskurser. Här ser vi ett bevis på att den bredd Academedia-koncernen nu leder till affärer vi inte tidigare kunnat vinna, fortsätter Eva Appelgren. Avtalet med Norrköpings kommun avser utbildning inom områdena: orienteringskurser, allmänna gymnasiekurser, yrkesutbildningar inom turism samt inköp och logistik. Avtalet löper från 2006-01-01 till 2008-12-31 med möjlighet till två års förlängning. Det är ett ramavtal som under 2006 kan ge ett maximalt värde på ca 2,5 miljoner kronor. Varbergs kommun har upphandlat ”Orienteringskurs för personer med lönebidrag" samt ” Orienteringskurs Arbetslivets villkor”. Projekten gäller hösten 2005. För ytterligare information, vänligen kontakta: Roland Ljungberg, tf VD AcadeMedia Mobil: 0703-78 14 31 E-post: roland.ljungberg@academedia.se Torbjörn Sannerstedt , CFO AcadeMedia Mobil: 0708- 66 22 55 E-post: torbjorn.sannerstedt@academedia.se