×
 

AcadeMedias grundskolesegment förtydligar det pedagogiska utbudet och lanserar nya utbildningsprofiler

2011 förvärvade AcadeMedia Pysslingen förskolor och skolor, en samling välfungerande enheter med olika pedagogisk inriktning. Nu tar AcadeMedias grundskolesegment ett viktigt steg i att synliggöra de befintliga verksamheternas olikheter genom att samla dem med likartad pedagogik och styrning under gemensamma utbildningsprofiler.

Förändringen innebär att 28 av Pysslingens enheter från den 14 oktober 2020 byter namn, 22 till Noblaskolan och sex till Montessori Mondial.

AcadeMedias grundskolesegment drivs idag under tre utbildningsprofiler, Vittra, Pops Academy och Pysslingen Skolor. Breddningen av dessa, från tre till fem, förtydligar det pedagogiska utbudet och vad verksamheterna står för gentemot såväl vårdnadshavare och deras barn, som befintliga och framtida medarbetare.

- Vi är övertygade om att tydliga utbildningsprofiler gör det lättare för vårdnadshavare och elever att göra ett informerat skolval utifrån sina förväntningar och behov. På samma sätt skapar tydligheten ett bättre organisatoriskt sammanhang för våra medarbetare, vilket är en viktig grund för stärkt kollegialt lärande, säger Jens Eriksson, chef för AcadeMedias grundskolesegment.

Förändringen är ett steg i AcadeMedias arbete att nå vårt långsiktiga mål som är att vara ledande på lärande, attraktivitet, effektivitet och innovativ utveckling.

Fakta: Från och med 14 oktober 2020 består AcadeMedias grundskolesegment av 112 enheter, 75 grundskolor och 37 integrerade förskolor, uppdelade på fem utbildningsprofiler:

  • Pysslingen Skolor: 45 enheter varav 14 integrerade förskolor. Verksamheten kännetecknas av fokus på hög kvalitet, elevernas välmående och strategier för bättre lärande.
  • Vittraskolorna: 37 enheter, varav 14 integrerade förskolor. En samhällsengagerad verksamhet där varje barn förbereds med såväl kunskap som mod för att de ska känna att de kan vara med och påverka samhället till det bättre.  
  • Pops Academy: Två enheter med idén att musik och kreativitet ger goda förutsättningar för lärande och utveckling. Musik, sång och dans är den röda tråden genom utbildningen, kombinerat med kvalitativ undervisning, studiero och tydliga strukturer.
  • Noblaskolorna: 22 enheter, varav 8 integrerade förskolor, som arbetar enligt devisen att elever som utmanas når längre. Genom en kombination av erfarna lärare, tydliga strukturer, trygghet och stöd ska eleverna få de bästa förutsättningarna för en bra skolgång.
  • Montessori Mondial: sex enheter varav en integrerad förskola. Montessori Mondial har en modern och resultatinriktad montessoripedagogik med specialistutbildade lärare och goda lärmiljöer.

För mer information, kontakta:
Jens Eriksson, segmentschef AcadeMedias grundskolor och gymnasieskolor
Telefon: +46 70 374 43 48
E-post: jens.eriksson@academedia.se

Eva-Lotte Stavle, skolchef Montessori Mondial och Noblaskolan
Telefon: +46 76 872 98 06
E-post: eva-lotte.stavle@pysslingen.se

Hanna Clausén, IR ansvarig
Telefon: +46 8 794 42 62
E-post: hanna.clausen@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 17 600 medarbetare på våra 661 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 182 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se