×
 

Academedias dotterbolag, Gravity, utvecklar introduktionsutbildning för nyanställda på Tetra Pak

ACADEMEDIAS DOTTERBOLAG, GRAVITY, UTVECKLAR INTRODUKTIONSUTBILDNING FÖR NYANSTÄLLDA PÅ TETRA PAK Fokus för introduktionsutbildningen är att skapa förståelse hos alla nya medarbetare för vikten av innovation och affärsmannaskap. Gravity e-learning har tillsammans med Tetra Pak tagit fram ett koncept för en introduktionsutbildning där e-learning kommer att vara en viktig del. Syftet är att effektivisera introduktionsprocessen, skapa motivation samt säkerställa kritisk kunskap hos den nyanställde. Tydliga kunskaps-, process- och motivationsmål ligger till grund för konceptet. Fokus för utbildningen ligger på att skapa förståelse för vikten av innovation och affärsmannaskap hos alla koncernens medarbetare. Den nyanställde certifierar i ett första steg sina Tetra Pak-kunskaper med hjälp av e-learning. Därefter får den nyanställde utbildning i företaget genom lärarledd undervisning och studiebesök på olika delar av verksamheten. Introduktionsutbildningen kommer att lanseras under våren 2002. För mer information vänligen kontakta: Lars G Mattsson, CEO Academedia AB (publ), lars.g.mattsson@academedia.se Phone: +46 (0) 8 671 09 73 Mobile +46 (0) 704 40 40 64 Greg Tsakiris, CEO Gravity e-learning AB, greg.tsakiris@gravity.se Tel: 040-607 10 10, Mobil: 0704-40 40 26 Eva Milton, Tetra Pak Sverige AB, eva.milton@tetrapak.com Tel: 08-679 20 02. Mobil: 0708-69 69 72 AcadeMedias verksamhet är inriktad på utveckling av interaktiva kunskapslösningar till individer och företag. I Academedia ingår dotterbolagen, Gravity, MacMeckarna, Masters of Media och AcadeMedia World. Academedia är nordens största företag inom interaktivt lärande och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Academedia, med dotterbolag, finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Gävle och har ca. 120 anställda. Gravity stödjer företagsledningar att effektivisera affärskritiska processer med hjälp av digitala interaktiva kunskapslösningar. Gravity analyserar den del av kundernas kritiska affärsprocesser som är kunskapsberoende och levererar skräddarsydda kunskapslösningar som skapar mätbara resultatförbättringar, konkurrensfördelar och tillväxt. Leverans sker vanligtvis genom Web-baserade lösningar. Sedan 1988 har Gravity levererat mer än 600 kunskapslösningar. MacMeckarna bedriver avancerad konsultverksamhet samt utbildning genom bl a länsarbetsnämnderna inom ny media- och informationsteknik till bl.a. tidnings- reklam- och informationsbranschen. I MacMeckarna ingår även landets största yrkeshögskola, Masters of Media. AcadeMedia World är en utbildningsportal som innehåller ett 50-tal egenutvecklade och avancerade utbildningar inom ny media- och informationsteknik men även inom "softskills" områden som ekonomi och projektledning. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/05/20020305BIT00200/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/05/20020305BIT00200/wkr0002.pdf