×
 

AcadeMedias dotterbolag, Gravity, utvecklar AB Volvos introduktionsutbildning för nyanställda.

ACADEMEDIAS DOTTERBOLAG, GRAVITY, UTVECKLAR AB VOLVOS INTRODUKTIONSUTBILDNING FÖR NYANSTÄLLDA. Gravity har fått förtroendet att tillsammans med AB Volvo utveckla ett intranätbaserat introduktionsprogram för nyanställda inom hela Volvokoncernen. Syftet är att, på ett motiverande och lättillgängligt sätt, välkomna nyanställda medarbetare över hela världen med ett gemensamt introduktionsbudskap. Programmet skall skapa förståelse för Volvokoncernens hela affär och för hur varje ny medarbetare på bästa sätt kan bidraga. Utbildningen grundar sig på Volvos företagsfilosofi "The Volvo Way", som beskriver Volvos värden, kultur och arbetssätt. Av affärsmässiga skäl kan ordervärdet inte anges. Introduktionsutbildningen kommer att lanseras under våren 2002. För mer information vänligen kontakta: Lars G Mattsson, CEO Academedia AB (publ), lars.g.mattsson@academedia.se Phone: +46 (0) 8 671 09 73 Mobile +46 (0) 704 40 40 64 Greg Tsakiris, CEO Gravity, greg.tsakiris@gravity.se Phone: + 46 (0)40 607 10 10, Mobile: + 46 (0)704 40 40 26 AcadeMedias verksamhet är inriktad på utveckling av interaktiva kunskapslösningar till individer och företag. I Academedia ingår dotterbolagen, Gravity, MacMeckarna, Masters of Media och AcadeMedia World. Academedia är nordens största företag inom interaktivt lärande och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Academedia, med dotterbolag, finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Gävle och har ca. 120 anställda. Gravity stödjer företagsledningar att effektivisera affärskritiska processer med hjälp av digitala interaktiva kunskapslösningar. Gravity analyserar den del av kundernas kritiska affärsprocesser som är kunskapsberoende och levererar skräddarsydda kunskapslösningar som skapar mätbara resultatförbättringar, konkurrensfördelar och tillväxt. Leverans sker vanligtvis genom Web-baserade lösningar. Sedan 1988 har Gravity levererat mer än 600 kunskapslösningar. MacMeckarna bedriver avancerad konsultverksamhet samt utbildning genom bl a länsarbetsnämnderna inom ny media- och informationsteknik till bl.a. tidnings- reklam- och informationsbranschen. I MacMeckarna ingår även landets största yrkeshögskola, Masters of Media. AcadeMedia World är en utbildningsportal som innehåller ett 50-tal egenutvecklade och avancerade utbildningar inom ny media- och informationsteknik men även inom "softskills" områden som ekonomi och projektledning. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/28/20020228BIT00300/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/28/20020228BIT00300/wkr0002.pdf