×
 

AcadeMedias dotterbolag Eductus stöttar kollektivanställda vid uppsägning

- Det här avtalet är strategiskt viktigt för oss och skapar goda förutsättningar för framtiden, säger Roland Ljungberg, tf vd AcadeMedia. Vi glädjs över denna nya möjlighet att utnyttja vår kompetens och erfarenhet inom omställning. Eductus erbjuder ett effektivt stöd i omställningsprocessen. Individen står i centrum och lär sig stegvis att behärska de delar som behövs för att nå slutmålet. Inom företaget finns rekryterare som förmedlar kontakter och möjligheter inom det lokala näringslivet. - Vi är ett rikstäckande företag med lång erfarenhet av att jobba med människor som är i förändring, säger Eva-Lena Vänerby-Bednarska, ansvarig för Eductus omställningstjänster. Vi är tacksamma över förtroendet och att vi nu får arbeta med fackliga förbund inom LO-kollektivet, företag och framför allt människor på väg mot nya arbeten. Avtalade tjänster inom omställningsprogrammet är bland annat personlig mentorskap/coachning, kartläggning, kompetensinventering, jobbsökarkunskaper, ansökningshandlingar och en individuell aktivitetsplan. Snabbfakta om TSL-avtalet: Svenskt Näringsliv och LO tecknade under våren 2004 ett avtal om avgiftsbestämd omställningsförsäkring. Avtalet omfattar cirka 900 000 anställda inom LO-kollektivet. Medarbetare som sägs upp på grund av arbetsbrist, och där företaget omfattas av kollektivavtal om omställningsförsäkring genom att ha tecknat avtal om AGB, kan få hjälp med omställningsstöd. Avsikten är att underlätta för medarbetaren att snabbt komma tillbaka på arbetsmarknaden. Lokala fackliga organisationer och företag värderar företagets krav och behov, och ansöker gemensamt om omställningsstöd på för närvarande 19 000 per medarbetare. Avtalet administreras av Trygghetsfonden TSL. Avtalet fungerar som en kvalitetsgaranti när fackligt ombud och företag ska välja leverantör av omställningsprogram. TSL har för närvarande tecknat avtal med elva leverantörer.